Permakulturdesign – en liten introduksjon

, , , ,

I denne videoen gir Frederica Miller oss en introduksjon til prinsippene for permakultur design belyst med eksempler innen byøkologi, naturlig byggeri/kretsløpshus, økosamfunn og inspirerende enkeltprosjekter. Permakultur er et avgjørende design verktøy for å skape bærekraftige menneskelige bosettinger. Om vi planlegger vårt eget hjem, større prosjekter, landsbyer eler bydeler så trenger vi å forme dem slik at de er tilpasset det lokale naturgrunnlaget, er basert på fornybare ressurser, og skaper best mulige synergier mellom stedet og vi som bor der. Permakulturens prinsipper hjelper oss til å leve med og ikke mot naturen.

Frederica Miller, er utdannet som arkitekt på AHO i 1984, og har i tillegg diplom som permakultur designer. Hun har sin egen praksis som en del av Gaia arkitekter i Gaia-Oslo as, og arbeider med prosjekter som har som mål å få til praktiske bærekraftige løsninger. Hun har bygget opp en spesialkunnskap om økologisk forsvarlig bygging og planlegging gjennom de siste 40 år. Hun bor på Sletta, Nesodden hvor hun sammen med Julio Perez bygger opp et demonstrasjonssted for økologisk bygging og permakultur. Hun er kursholder for PDC kurs.