Grunnkurs (PDC)

Hva er PDC?

Permaculture Design Certificate (PDC) er et internasjonalt anerkjent grunnkurs i permakultur – et helhetlig planleggingssystem som brukes over hele verden for matproduksjon, husbygging og sosiale systemer. De grunnleggende prinsippene er de samme, mens resultatene er forskjellige avhengig av mennesker og sted.

Kurset varer minst 72 timer og gir en innføring i permakulturens prinsipper, etikk og filosofi samt en rekke relevante temaer (planleggingsmetoder, regenerativ matproduksjon, kretsløpshus, byøkologi, økosamfunn og mer). Hver deltager må også forberede og presentere en egen design-oppgave. Oppgaven kan handle om alt fra egen hage, en arbeidsplass, eller et sosial prosjekt. Alle som fullfører kurset får et sertifikat som er gyldig over hele verden.

PDC organiseres ikke av Norsk Permakulturforening men av forskjellige kvalifiserte private arrangører i Norge, Norden og internasjonalt. En oversikt over kommende PDC-kurs som finner sted i Norge samt kontaktinformasjon til kursarrangørene finner du nedenfor:

29. mai 2024 – 13. september 2025: Grunnkurs Permakultur (PDC) på Koster, Nesodden og Tjøme – 4 kurssamlinger over 2 år:

 • 29. mai – 1. juni 2024: Kurs 1 på Kosters Trädgårdar, Syd-Koster
 • 11. – 14. september 2024: Kurs 2 på Kosters Trädgårdar, Syd-Koster
 • 3. – 5. april 2025: Kurs 3 på Sletta, Nesodden
 • 11. – 13. september 2025: Kurs 4 på Tjøme

6. juni – 8. september 2024: Grunnkurs i Permakultur (PDC) på Gaiasenter, Alvdal – 3 langhelger:

 • 6. – 9. juni 2024
 • 15. – 18. august 2024
 • 5. – 8. septemner 2024

17. juni – 3. august 2024: Grunnkurs i Permakultur (PDC) på Urban Folkehøyskole, Stavanger – 2 uker:

 • 17. – 22. juni 2024
 • 29. juli – 3. august 2024

30. juni – 20. juli 2024: Økolandsby Sommerleir & PDC Grunnkurs på Eikeløkka Permakulturgård, Hvaler – 3 uker

14. novmeber 2024 – 24. august 2025: Grunnkurs Permakultur (PDC) på Bøensætre og Koster med fokus på samberging og matsikkerhet i praksis – 4 treff over 1 år:

 • 14.-17. november 2024: Treff 1 på Bøensætre Husmannsplass, Aremark
 • 13.-16. mars 2025: Treff 2 på Kosters Trädgårdar, Syd-Koster
 • 19.-24. mai 2025: Treff 3 på Bøensætre Husmannsplass, Aremark
 • 18.-23. august 2025: Treff 4 på Kosters Trädgårdar, Syd-Koster

Hvordan ble PDC utviklet?

Permakultur som designsystem ble teoretisert av Bill Mollison og David Holmgren i Australia på 1970-tallet. Til å begynne med konsentrerte de seg om hus- og hageutvikling, dette i en tid da flere yngre mennesker flyttet ut på landet for å komme seg vekk fra storsamfunnet.

Ideen med permakultur var å etterligne naturen så langt som mulig. I løpet av ti år hadde Mollison skapt et grunnkurs med et standard program, og utvidet konseptet til å inkludere helesamfunnet, økonomien, byøkologi, pedagogikk, teknologi, energibruk, vannrensing, gjenbruk og bioregionalisme. Grunnkurset bredte seg rundt i verden. Ideen fant gjenklang hos mange, og flere lokallag ble dannet.

Hva kan PDC-kurset brukes til?

PDC-kurset er på mange måter en inngangsportal til permakulturens tenkemåte og praktiske arbeid. Målet med kurset er å få en god forståelse for permakulturens prinsipper og verktøy så man kan anvende disse i sitt eget liv og nærmiljø. PDC-sertifikatholdere har også mulighet til å formidle permakultur videre til andre gjennom undervisning og prosjekter. Norges Permakulturforening fører en liste over alle permakulturlærere og PDC-sertifikatholderede i Norge.

Hvem kan ta PDC-kurset?

PDC kurset er åpent for alle, og passer for deg som ønsker å skape en regenerativ livsstil samt gjøre noe konkret på egen eiendom eller i lokalsamfunnet. Kurset er også ideelt for alle som ønsker å delta i et økosamfunnsprosjekt.

Videre vil PDC-sertifikatet være relevant hvis du ønsker å arbeide for en bærekraftig livsstil, f. eks. gjennom nettverk som wwoof.net, camphill.no, eller workaway.info. Sertifikatet er også en klar fordel hvis du ønsker å bli med i Norsk Permakulturforenings LAND-nettverk.

Videre muligheter etter PDC-kurset

Etter PDC-kurset kan man velge å fordype seg videre ved å søke om å delta i Diplomprosessen. Dette innebærer å jobbe videre med permakultur i samarbeid med en mentor over flere år. Kun Diplom-holdere kan arrangere PDC-kurs og utstede sertifikat på vegne av Norsk Permakulturforening.

«Det har alltid vært mitt mål, og det vil være det til jeg dør, å slippe tusener av amatører løs i verden, for det er vi amatører som må gjøre jobben. De profesjonelle gjør den ikke. Det er bare amatører som til slutt kommer til å skape forandringer. Det er bare mennesker som kan hjelpe mennesker. Det er ingen som kommer for å redde oss.»

Bill Mollison, medopphavsmann til permakulturkonseptet

Though the problems of the world are increasingly complex, the solutions remain embarrassingly simple.

― Bill Mollison, co-originator of the permaculture concept