Introduksjon til permakultur

Hva er permakultur?

Permakultur betyr å lære av naturen. Vi bruker naturen som forbilde når vi designer våre hus, hager, gårder, skoger, bygder, byer, og til og våre egne liv og organisasjoner. Målet er å skape velfungerende desentraliserte og stabile systemer som dekker våre behov i balanse med naturen. Vi prioriterer enkle og effektive løsninger som krever så lite arbeid og energi som mulig.

Vi tar utgangspunkt i permakulturens etikk- og designprinsipper for å skape levedyktige løsninger. Prinsippene kan brukes på alt, fra planlegging av kjøkkenhager til byplanlegging eller drift av en organisasjon.

Permakultur kan sies å være både en metode, en global bevegelse og en filosofi. Permakultur oppsto i begynnelsen av 1970 årene gjennom et samarbeid mellom Bill Mollison som var universitetslærer i Tasmania (Australia) og en av hans studenter – David Holmgren. Det startet med systemer for regenerativt landbruk som handler om å spille på lag med naturen. Ordet permakultur kommer opprinnelig fra «permanent agriculture». Senere ble det erstattet med «permanent kultur» fordi permakultur handler om mye mer enn bare matproduksjon.

Permakultur har blitt en stor og raskt voksende bevegelse over hele verden. I Norge jobber Norsk Permakulturforening med å spre permakultur gjennom kursvirksomhet, nettverksbygging og informasjonsarbeid.

Etiske prinsipper

Sentralt i permakultur står de etikske prinsippene:

De to første etiske prinsippene er:

Omsorg for jorda

Omsorg for menneskene

Akkurat som naturen er mangfoldig og befinner seg i stadig endring så finner man forskjellig versjoner av det tredje etiske permakultur-prinsippet. Her er de vanligste variantene som man støter på:

Omsorg for fremtiden

Rettferdig fordeling / Fordeling av overskuddet

Designprinsippene

Sentralt i permakultur står også de 12 designprinsippene hentet fra David Holmgrens bok Permaculture Principles and Pathways Beyond Sustainability som vi her har oversatt til norsk (klikk på bildet for å forstørre det).

Permakulturblomsten

Permakulturblomstens kronblad representerer syv hovedområder som vi forbinder med permakultur. Den evolusjonære spiralveien forbinder alle disse områdene, først på et personlig og lokalt nivå for deretter å gå videre til det kollektive og det globale nivået.

Lær permakultur

PERMAKULTUR-GRUNNKURS (PDC)

Permaculture Design Certificate (PDC) er et internasjonalt anerkjent grunnkurs i permakultur. Kurset egner seg for alle som vil fordype seg i økologisk tenkning for å planlegge sine hus, hager eller småbruk, samt for de som vil skape en mer regenerativ livsstil og/eller delta i et økosamfunnsprosjekt.

PERMAKULTUR-DIPLOM

Etter fullført PDC-kurs gir diplomprosessen gir deg mulighet til å jobbe videre med permakultur sammen med en mentor. Diplomstudiet går over minst 2 år og er hovedsakelig et egenstudium hvor du selv velger de områdene du vil fordype deg i. Det finnes flere forskjellige diplomsystemer å velge mellom i norden og internasjonalt.

Andre kurs

I vårt stadig voksende kursbibliotek finner du videoopptak fra et stort utvalg av kurs og foredrag som belyser permakultur fra alle mulige sider. På denne nettsiden finner du også en oversikt over permakulturlærere i Norge som tilbyr mange forskjellige typer kurs og nettkurs.

Mer om permakultur

For deg som ønsker å lære mer om permakultur finnes det mye å velge mellom. Her er et lite utvalg.

Klikk på bildet for å laste ned informasjonsbrosjyren i pdf-format

Though the problems of the world are increasingly complex, the solutions remain embarrassingly simple.

― Bill Mollison, co-originator of the permaculture concept