Nordic Permaculture Academy

Hvordan ta diplom med Nordic Permaculture Academy

Nordic Permaculture Academy er det nordiske akademiet for diplom i anvendt permakultur. Akademiets mål er at fremme Permakultur Designere gjennom veiledning og akkreditering av Diplom i Anvendt Permakultur Design. Nordic Permaculture Academy samarbeider med de nordiske foreningene om en kvalitetsbevisst diplomutdannelse.

I det nordiske akademiet kan man velge dansk, svensk, norsk eller engelsk som arbeidsspråk. Arbeidet med designs og vurdering av designs bygger på en internasjonalt anerkjent vurdering ut fra velbeskrevne kriterier og læringsmål. Du skal lage 10 designs til din portefølje som Permakultur Designer, som representerer dine designområder innenfor permakulturblomsten.

Du velger selv en mentor i det nordiske akademiet og registreringen til diplomstuderende blir ivaretatt gjennom Nordic Permaculture Academy. Diplomutdannelsen er primært et selvstudium med veiledning fra din mentor etter behov. Der arbeides med en rekke kriterier for godkjennelse av designs, som tar utgangspunkt i det engelske diplomsystemet. Viktigst er fokus på permakulturens etikk, prinsipper og designprosess samt egen læring og refleksjon. Etter godkjent arbeide med og presentasjon av 10 designs i din portefølje og minimum 2 års arbeide efter at du har tatt din PDC, kan du akkrediteres med en Diplom i Anvendt Permakultur Design godkjent av to mentorer.

Diplom-porteføljen demonstrerer hvordan du har utviklet deg til en dyktig og profesjonell Permakultur Designer med grundig forståelse og bruk av Permakulturens etikk og designprinsipper. Du har også vist glimrende ferdigheter i bruken av forskjellige design frameworks og designværktøy og har demonstrert designtenkning, både med hensyn til ditt arbeide og til din livsstil. Forventningen er at en diplomholder i permakultur lever av og har designet sitt liv omkring permakultur med økonomiske aktiviteter, der støtter livsstilen. Dette kan eksempelvis være undervisning i permakultur, regenerativt jordbruk, selvforsyning, planteskole, organisasjon, økologisk byggeri mm. Diplom i Anvendt Permakultur gis til individer, ikke til steder eller prosjekter.

Hvorfor ta Diplom i Anvendt Permakultur Design?
  • Utføre profesjonelle oppgaver som konsulent med mål om å sprede permakulturens designtankegang og anvendte løsninger
  • Organisere og undervise Permakultur Design Certificate (PDC) kurs
  • Være en aktiv agent for promoteringen av Permakultur i ditt eget hverdagsliv og i alle andre sammenhenger.

Mer informasjon er tilgjengelig på Nordic Permaculture Academy`s egen nettside: nordicpermacultureacademy.org

Though the problems of the world are increasingly complex, the solutions remain embarrassingly simple.

― Bill Mollison, co-originator of the permaculture concept