Bli medlem

For at permakulturbevegelsen skal få størst mulig utbredelse og gjennomslagskraft, oppfordrer vi alle til medlemskap. Jo flere vi er, jo sterkere står vi!

Norsk permakulturforening setter stor pris på alle sine medlemmer. Som medlem støtter du vår informasjons- og kursvirksomhet, nettverksbygging, lokale prosjekter, demonstrasjonssentre, og samarbeidet nasjonalt og internasjonalt.

Om medlemskapet

Medlemskap gjelder for kalenderåret. Ved innmelding etter 1. oktober, gjelder medlemskapet også for påfølgende kalenderår.

Medlemskapet inkluderer:

 • Nyhetsbrev på epost ca. 6 ganger i året.
 • Gratis deltakelse på alle online kurs og treff som organiseres av foreningen.
 • Tilgang til et omfattende kursbibliotek med opptak av tidligere online kurs og elektroniske utgaver av magasinet Perma.
 • Forslags- og stemmerett på årsmøtet.
 • Mulighet til å bidra i foreningen som kursholder. Som kursholder kan du markedsføre kursene dine via nettverket, pluss søke økonomisk støtte for kurs/studiesirkler gjennom permakulturforeningens medlemskap i Studieforbundet Solidaritet.
 • Tilgang til et stort og spennende nettverk med permakulturister over hele Norge.
 • Medlemsrabatt hos diverse forhandlere. Mer informasjon finner du her: Medlemsrabatter

Medlemskategorier og priser

 • Ordinært medlem: kr. 400,-
 • Ekstra husstandsmedlem: kr. 100,-
 • Forening/organisasjon: kr. 600,-
 • Gavemedlemskap: kr. 400,-
 • Student/Honnør/Ufør: kr. 200,-

Hjertelig velkommen som medlem i Norsk permakulturforening!

Though the problems of the world are increasingly complex, the solutions remain embarrassingly simple.

― Bill Mollison, co-originator of the permaculture concept