Den beste måten å forstå permakulturdesign på er å oppleve det i praksis!


LAND står for Læring, Aktivitet, Nettverk og Demonstrasjon.

LAND-prosjektet har som formål å opprette permakultur-besøkssentre hvor folk kan komme for å erfare direkte hva permakultur er.

Stedene kan være lokale dyrkingsprosjekter, byhager, andelslandbruk, skolehager, parker, småbruk, eller andre prosjekter som på sitt vis benytter seg av permakulturens etikk- og desingprinsipper.

Besøkende skal kunne ta del i omvisninger, praktiske oppgaver og kurs som gir en dypere forståelse av naturens kretsløp og permakultur som en god løsning for bærekraftighet.

Prosjektet er et innovativt internasjonalt samarbeidsprosjekt. Målet er å opprette nasjonale nettverk som støtter og inspirerer hverandre og formidler kunnskap til et bredere publikum.

LAND i Norge, er en videreføring av et britisk prosjekt som har hatt stor suksess med over 32000 besøkende på ca. 100 LAND-sentre. Norsk permakulturforening er initiativtager til pilotprosjektet i Norge.

Norske og nordiske LAND-sentre har et forum for erfaringsutveksling, evaluering og nettverksbygging, bl.a. gjennom regelmessige seminarer.

LAND prosjektet er med på å profilere permakultur og tilrettelagte løsninger for lokale forhold i Norge. Dette vil bl.a. bety spredning av kunnskap om bærekraftige tradisjonelle røtter, jordforbedringsteknikker, kompostering, naturlige økologiske gjødningsmetoder, dyrkningssystemer, plantesorter, biomangfold, innovative ressurs-løsninger, erosjonsforebyggingstiltak, naturlig vannrensing, CO2 lagring, biogass og energiproduksjon, energieffektivisering og omstilling fra forbruk av fossilie energikilder.

Organisasjon av LAND-prosjektet

LAND-prosjektet i Norge drives av Norsk permakulturforening. Vår Land-kordinator har overordnet ansvar for driften av prosjektet.

Styringen består også av Rådgivere og en Arbeidsgruppe. Rådgiverne besøker, intervjuer og vurderer LAND-søkere. Kvalifiseringen skjer i fellesskap i rådgivingsgruppa som består av seks personer med lang erfaring i permakultur, blant annet også diplomholdere. For å lettere nå ut til flere har vi en rådgivningsgruppe med geografisk spredning i Norge.

Alle LAND-sentre er ansvarlig for sine egne prosjekter og aktiviteter, selv om LAND-nettverket også vil fungere som et støttende fellesskap og kanskje med tiden vil kunne bistå økonomisk. Enn så lenge driftes LAND-prosjektet av frivillighet.

Besøke LAND-sentre

Ønsker du å besøke et LAND-senter? Her finner du informasjon om hvordan du kan kontakte de forskjellige sentrene direkte.

land-senter

Alvastien Telste
Eirik Lillebøe Wiken
Klyvevegen 181, 5612 Steinstø

Permakultur-hagen Holt Gård
Robin Leeber
Grøumveien 225A, 3176 Undrumsdal

Permakulturplanter
Benjamin Bro-Jørgensen
Rimstadbrekka 12, 6630 Tingvoll

The Edible Garden
Stephen Barstow
Malvikveien 418, 7550 Malvik

land-LÆRLINGER

Parkens Grøde
Maridalsveien 120, 0461 Oslo

Porsgrunn Andelsgård
Prestealleen 52, 3944 Porsgrunn

land-spirer

Fredholm Hageopplevelser
Helen Fredholm
Viksborgvegen 14, 2848 Skreia

Hvaler Gjestehage
Anne Marit Skovly
Utgårdsveien 62, 1684 Vesterøy

Junttanjárgga
Tor Mikalsen
Olderdalsveien, Kåfjord

Nordre Holt gård
Camilla Fauske
Holtebygdveien 196, Larvik

Sisikhaugen
Trude Skogø
Gamle Åsvei 45a, 7020 Trondheim

The Goats Garden
Katherine Burke
69 Knudstadveien, 3185 Skoppum

Open large map

Bli med i LAND-nettverket

LAND-nettverket har til hensikt å være en åpen dør for alle som er interessert i permakultur og langsiktig økologiske bærekraftige løsninger. I tillegg er det en kvalitetssikring, slik at besøkende på LAND-sentre får et klart bilde av hva permakulturdesign er. Vi har derfor identifisert og beskrevet tre statuser som reflekterer de nivåer LAND-kandidatene er på:

LAND-senter: Et besøkssenter som demonstrerer eksemplarisk permakulturdesign og implementering. Et LAND-senter vurderes av LAND-rådgiverne til å være et gjennomført og integrert prosjekt og anerkjennes som representativ og tilgjengelig permakulturdesign.

LAND-lærling: Et permakulturprosjekt som har søkt om å bli LAND-senter. Stedet er i prosess med å utvikle seg slik at det kan oppfylle kriteriene for å bli et LAND-senter. For å være LAND-lærling må minst en person i prosjektet ha permakultur-sertifikat (PDC).

LAND-spire: Et permakulturprosjekt som er interessert i å bli LAND-senter, og å være med i LAND-nettverket. Det er ikke krav om at noen i prosjektet har permakultur-sertifikat (PDC).

Hvorfor bli med i LAND-nettverket
 • Det er en offentlig anerkjennelse for at ditt prosjekt er et forbilde og en demonstrajon av hva god permakulturdesign er i praksis.
 • Det betyr at du kan bruke LAND-nettverkets logo og materiale, plakater og branding.
 • Du vil være listet på Norsk permakulturforening sin webside.
 • Det viser seg at LAND-prosjektene i England har fått mange besøkende, frivillige, kursdeltagere og langtidsfrivillige (for eksempel WWOOFere).
 • Du kan bruke Norsk permakulturforenings hjemmeside og nyhetsbrev, for å markedsføre relevante kurs/ aktiviteter.
 • Hvis du har gruppebesøk, kan gruppens transportutgifter støttes og du kan få betaling gjennom LAND-prosjektet for å gjennomføre omvisninger.
 • Etter hvert som LAND-nettverket vokser i antall og diversitet, vil det bli flere erfaringer, ferdigheter og kunnskap og ressurser å dele – til inspirasjon og glede for alle i nettverket og omstillingen.
Slik søker du om å bli LAND-senter eller LAND-lærling
 1. Ta kontakt om det er uklarheter omrking dette.
 2. Last ned søknadsskjemaet her: LAND søknadsskjema
 3. Søknadsskjemaet fylles ut og returneres på e-post. Send signert avtale enten ved å scanne og sende til eller en papirkopi til: Norsk Permakulturforening,Maridalsveien 120, 0461 Oslo.
 4. Vi avtaler en dato hvor en av rådgiverne kan komme på besøk for å vurdere stedet.
 5. Rådgiverne vurderer stedet med utgangspunkt i et felles sett med spørsmål for alle som vurderes.
 6. Rådgiveren som har vært og besøkt stedet kontakter rådgivingsgruppa med sin vurdering, og de andre rådgiverne kan komme med innspill
 7. LAND-søkeren vil enten bli godkjent som LAND-senter, eller få statur som LAND-lærling, så sant kriteriene for lærling er oppfylt.
 8. LAND-senteret eller -lærlingen får overrekkelse av bevis på LAND-status, og en materiellpakke for nye sentre.

Har du spørsmål? Ta kontakt via

LAND-nettverket utenfor Norge

LAND Danmark

LAND England

Though the problems of the world are increasingly complex, the solutions remain embarrassingly simple.

― Bill Mollison, co-originator of the permaculture concept