Gi en gave

De fleste oppdager permakultur gjennom hagearbeid, men det er et helhetlig designsystem ikke bare for matproduksjon, men også for våre hus, lokalsamfunn, styresett, virksomheter, familie og personlig velvære.

Ved å observere hvordan naturen fungerer og etterligne økosystemer, kan vi møte våre menneskelige behov på en måte som også regenererer, øker biodiversitet, og reduserer vårt økologiske fotavtrykk.

Norsk permakulturforening er en frivillig organisasjon og en del av et internasjonalt nettverk som jobber med å skape et samfunn som spiller på lag med naturen. Vi arbeider aktivt for permakulturens utbredelse og for å utvikle den for norske forhold.

Ved å donere til Norsk Permakulturforening støtter du vår informasjons- og kursvirksomhet, nettverksbygging, lokale prosjekter, demonstrasjonssentre, og samarbeid nasjonalt og internasjonalt.

Slik kan du støtte oss

Scan QR-koden nedenfor for å gi et beløp via Vipps

Though the problems of the world are increasingly complex, the solutions remain embarrassingly simple.

― Bill Mollison, co-originator of the permaculture concept