Nature as mentor: further out & further in

In this video Katharine Burke shows us how the permaculture principle “Observe and Interact” can help cultivate more interaction with nature, beyond the garden and through deep time. We ask how we can rediscover our ecological identity and develop deep ecological awareness through interaction with nature. Gjennom ideer fra bl. a. Arne Næss, Robin Wall Kimmerer, Stephan Harding, i tillegg til interaktive opplevelser, utforsker vi hvordan man kan dyrke et bevisst samspill med naturen gjennom mer enn menneskelig språk og gjennom sanser, intuition og følelser.

Katharine Burke har “Permaculture Design Certificate (PDC)”; gjennomført “Activating Cultural Emergence” med forfatteren av “People and Permaculture” – Looby Macnamara, sammen med Starhawk, Jon Young og Maddy Harland; Kurs i Regenerative Designn gjennom Regenesis Group; Deep Ecology og The Great Work, Schumacher College. Katharine er lærer, permakultur småbruker og tilhenger av dypøkologi filosofi med fokus på det indre landskapet. Hun fullfører Masters i “Natur, Bærekraft og Økologi” (Steiner University College). Hun holder kurs og retreater gjennom “The Small Earth Institute.”

This video is only available for members. Log in to Min Side to access the course library.

Not a member yet? Find out how to become a member here: Become a member