Kontakt oss

Kontakt oss

Kontaktinformasjon

For å kontakte foreningen kan du sende en e-post til  eller

Organisasjonskoordinator Helene Bøhler:
Generelle henvendelser om foreningen sendes til


 

Redaktør for Perma (vårt medlemsmagasin): Elin Enger: 


 

Medlemskoordinator Eldrid Skudal:
Henvendelser om lokallag sendes 


 

Utdanning koordinator Ondrej Nentwich
Henvendelser om utdanning sendes


 

LAND -koordinator Tor Mikalsen:
Henvendelser om LAND sendes til 


 

Nettverkssekretær: Ine Andersen
Henvendelser sendes til


 

Driftsekretær: Norun Laahne Thomassen
Henvendelser sendes til


 

Informasjon/Teknisk koordinator Michael Böhm:
Henvendelser relatert til teknisk sendes til


 

Regnskap: Anne Marit Skovly:
Fakturaer sendes til

 


 

Varaer:

Jan Bang
Benedicte Brun
Marthe Svendsen Aune
Celine Faudot
Torgeir Dagfinn Reh Stensrud

Ønsker du å bidra i en arbeidsgruppe? Meld din interesse her! 


 

Foreningens postadresse:
Norsk Permakulturforening
Maridalsveien 120
0461 Oslo