Lokallag

Våre lokallag

Aktiviteter i lokallag

Slik kan du opprette lokallag

Hvis det ikke finnes noe lokallag i ditt nærmiljø kan du gjerne ta initiativ til å start et selv. Nedenfor finner du en oversikt over hvordan man går frem for å starte et lokallag.

1. Kontakt Norsk Permakulturforening

Ta kontakt med Norsk Permakulturforeining for å informere om ditt ønske om å starte lokallag. Foreningens medlemskoordinator vil bistå deg i prosessen videre.

2. Stiftelsesmøte

For å opprette et lokallag, må det avholdes et formelt stiftelsesmøte. Før stiftelsesmøtet skal alle medlemmer som bor i lokallagets område ha mottatt skriftlig innkalling senest to uker før møtet.  (Stiftelsesmøtet kan i tillegg informeres om i media/sosial media.) Norsk Permakulturforening hjelper til med utsending av invitasjon gjennom foreningens medlemssystem. 

3. Navn-givning

Lokallagets navn bestemmes på stiftelsesmøtet og skal skrives slik: (Områdenavn) permakulturlag

4. valg av styre

På stiftelsesmøte skal det velges et styre.  Man trenger ikke å være mange for å stifte et lokallag. Tre personer i styret kan være nok. Det skal minimum bestå av leder, nestleder og kasserer. Det er mulig å velge en flat struktur i styret, men det er likevel nødvendig å bli enig om en som skal være kontaktperson.

5. Vedtekter

Lokallaget utarbeider egne vedtekter. Disse må være i tråd med Norsk Permakulturforenings vedtekter og formålsparagraf:

“8. Lokallag. Lokallagene skal ha samme formålsparagraf som Norsk permakulturforening men kan også ha tilleggspunkter. Norsk permakulturforenings styre skal godkjenne lokallagenes vedtekter. Norsk permakulturforenings vedtekter gjelder der lokallagenes vedtekter ikke sier noe. Lokallagene skal ha eget organisasjonsnummer. Man må være medlem av Norsk permakulturforening for å være medlem i lokallag. Kontingent betales nasjonalt. Lokallag kan søke økonomisk støtte fra den nasjonale foreningen. Man kan melde seg inn i de lokallag man ønsker.“

Klikk her for å laste ned en mal for Lokallag-vedtekter.

6. Godkjenning av vedtekter

Lokallaget søker Norsk Permakulturforening om godkjenning av vedtektene. Blir de ikke godkjent får de tilbakemelding om det fra Norsk Permakulturforening, og det må søkes på nytt.

7. Bankkonto

Lokallaget oppretter egen bankkonto.

8. Registrering

Lokallaget registreres i Brønnøysundregisteret. Samtidig bør man registrere lokallaget i Frivillighetsregisteret for dette åpner muligheten for å søke om grasrotandel fra Norsk Tipping (se nedenfor).

9. Tilgang til medlemssystemet

Lokallaget tar kontakt med foreningen for å få opprettet en bruker i Norsk Permakulturforenings sentrale medlemsssytem. Dette gir laget tilgang til å kommunisere med lokale medlemmer.

10. økonomisk Støtte

Lokallaget kan søke støtte fra Norsk Permakulturforening til oppstart og aktivitetssstøtte (se nedenfor).

11. Nettside

Lokallaget kan få en egen side på permakultur.no: Laget sender bilde fra oppstartsmøtet, eller annen aktivitet til foreningen, sammen med ein liten tekst som presenterer lokallaget. Her linker vi også til lokallagets facebokside og lignende.

Oppsummering

Dette må Norsk Permakulturforening få fra lokallaget etter oppretting:

  • Vedtekter, organisasjonsnummer, kontonummer.
  • Kontaktperson, e-post-adresse, telefonnummer (og informasjon om endring når det skjer).

Når lokallaget er i gang

Lokale arrangement bør annonseres gjennom kalenderen på nettsiden til Norsk Permakulturforening for best mulig profilering av aktivitetene, laget og foreningen.  

Husk sende melding når lokallaget skifter kontaktperson.

Nye medlemmer som melder seg inn i Norsk Permakulturforening kan velge et relevant lokallag ved påmelding.

Økonomisk støtte

Norsk Permakulturforening

Oppstartstøtte: Lokallaget kan søke Norsk Permakulturforening om støtte til oppstart. Foreningen støtter oppstart av opptil to lokallag per år med kr 2000,- per lokallag.

Studieforbundet solidaritet

Lokallaget kan få støtte for kurs på samme vis som Norsk Permakulturforening, gjennom Studieforbundet Solidaritet. Dvs. lokallaget kan, gjennom sine aktiviteter, søke støtte til studiesirkler (kurs, samlinger osv.) hvor kursleder vil få 50% av inntektene, og lokallaget de resterende 50%. For å gjøre dette må det fremlegges en studieplan og et oppmøte-register. Koordinatoreren for utdanning i Norsk Permakulturforening kan veilede i denne prosessen.

FRIFOND – NORGES ENKLESTE STøTTEORDNING FOR BARN OG UNGE

Det er mulig å søke om støtte fra Frifond hvis en tredjedel (1/3) av de som deltar på aktiviteten er under 26 år.

Norsk Tipping – Grasrotandelen

For at ditt lokallaget skal motta midler fra Grasrotandelen (Norsk Tipping), må det være registrert i Frivillighetsregisteret, som er en del av Brønnøysundregisteret. Her er gjelder det å få folk som tipper til å velge permakultur, så kommer pengene inn av seg selv.

Though the problems of the world are increasingly complex, the solutions remain embarrassingly simple.

― Bill Mollison, co-originator of the permaculture concept