Introduksjon til regenerativt landbruk – for sunn jord, livskraftige økosystemer

, ,

Det regenerative landbruket er i vinden, og trekkes fram som en løsning på mange av landbrukets problemer. Hvordan kan landbruket snus fra å være en kilde til utslipp av klimagasser, forurensning av vassdrag, tap av biologisk mangfold og erosjon av matjord? Svaret er egentlig ikke så vanskelig, bare vi lytter til jorda og observerer hvordan naturens egne prosesser fungerer. I dette foredraget får du lære mer om hvordan du kan ta vare på livet i jorda, og begynne å forstå samspillet mellom dyr, planter og mikroliv.

Camilla Skjerve-Gordley er en av grunnleggerne til organisasjonen Regenerativt Norge, og har de siste årene fordypet seg i temaer som jordhelse, økosystemer og helhetlig forvaltning. Hun er sertifisert som rådgiver i Holistic Management ved Savory Institute, og har nettopp startet sin egen rådgivningspraksis, I pakt. I det daglige driver hun en økologisk og biodynamisk gård på Ringerike med kuer, sauer og høner, som også er arbeidsplass for mennesker med spesielle behov.

Denne videoen er kun tilgjengelig for medlemmer. Logg inn på Min Side for å få tilgang til kursbiblioteket.

Er du ikke medlem ennå? Finn ut hvordan du kan bli det her: Bli medlem