Hva er permakultur?

Hva er permakultur?

Permakultur er et designsystem som ble teoretisert av Bill Mollison og David Holmgren i Australia på 1970-tallet. Det startet med systemer for regenerative landbruk. Ordet “permakultur” kommer nettopp av «permanent agriculture». Senere ble det erstattet med «permanent kultur» fordi permakultur er mye mer enn matproduksjon.

Målet i permakultur er å skape lokale, stabile og produktive systemer i balanse med naturen.

Permakultur kan sies å være både en metode, en global bevegelse og en filosofi.

Permakulturens byggestener er tre etiske prinsipper og 12 designprinsipper.

De etiske prinsippene er omsorg for jorda, omsorg for mennesker og rettferdig fordeling.

Designsystemet kan brukes for å designe alt fra hager og bolig-/byplanlegging til regenerative livsstil og organisasjoner. 

SE “PERMAKULTUR- EN LITEN INTRODUKSJON” med Frederica Miller:

 

De 12 prinsippene er hentet fra David Holmgrens bok «Permaculture Principles and Pathways Begyond Sustainability fra 2002. De er alle akkompagnert med et forklarende ordtak (på engelsk).

1. Observer og samhandle – Beauty is in the eye of the beholder

2. Fang og lagre energi – Make hay while the sun shines

3. Oppnå avkastning – You can’t work on an empty stomach

4. Bruk selvregulering og godta tilbakemeldinger- The sins of the fathers are visited by the children unto the seventh generation

5. Bruk og verdsett fornybare ressurser og tjenester – Let nature take it’s course

6. Ikke skap avfall – A stitch in time saves nine

7. Design fra mønstre til detaljer – Can’t see the wood for the trees

8. Integrer i stedet for å segregere – Many hands make light work

9. Bruk små og sakte løsninger – The bigger they are the harder they fall. Slow and steady wins the race.

10. Bruk og verdsett mangfold – Don’t put all your eggs in one basket

11. Bruk kanter og verdsett marginalene – Don’t think you are on the right track just because it is a well-beaten path

12. Bruk og svar på endring kreativt – Vision is not seeing things as they are but as they will be


Permakultur har blitt en stor og raskt voksende bevegelse. I Norge jobber Norsk permakulturforening med å utvikle regenerative løsninger  og spre permakultur, gjennom kurs, nettverksbygging og informasjonsarbeid.

Hvis du vil lære mer om permakultur finner du ressurser og lesetips her.

Se kalenderen for aktuelle kurs. Medlemmer får tilgang til et stort bibliotek med online kurs!