Ylva Arvidsson: Rätt sätt att hantera jord är avgörande!

Her har du mulighet til å bli bedere kjent med en av våre mest erfarne svenske permakulturlærere – Ylva Arvidsson:

Permakulturens teoretiska verktyg är dock omedelbart möjliga att omsätta i handling!

Hvordan bruker du permakultur?
Jag/vi använder permakultur som ett redskap som visar oss hur och vad vi kan göra för att hitta ett mer hållbart leverne som håller sig inom ekosystemens gränser. Inte bara i vår trädgård utan också långt utanför trädgårdens gränser.

Hva har permakultur gitt deg?
Handfasta metoder och förhållningsätt som bildar en bro mellan teori och praktik. Som gammal lärare är detta väldigt tilldragande för mig. Undervisning i en klass kontra läroplanens högtflygande mål är ofta mycket löst kopplat till vartannat. Permakulturens teoretiska verktyg är dock omedelbart möjliga att omsätta i handling.

Hva holder du på med nå?
Vi utvecklar ständigt vår plats, har nyss fått köpa loss ett stycke mark som vi just nu observerar som bäst för att se vilka träd som ska så kvar och vilka som ska ge rum för ett antal zon2 grödor. I vårt fall potatis och andra rotfrukter. Vi står också i begrepp att genomföra två intensiva kurshelger där vi kombinerar en introduktion till permakultur med en genomgång av det som på engelska kallas ”the soil food web” aka hur mikrolivet i jorden fungerar och interagerar med mineral och organiskt material. Till hösten fortsätter sedan mitt arbete med att skriva nästa bok. Vi har tidigare publicerat “Permakultur! Framtiden i din trädgård”, som nu är såld i ca 7000 ex. Den nya boken handlar om jord. I tre avsnitt – Liv på jorden, Liv i jorden, Du och din jord – går jag igenom livets uppkomst och människans förhållande till jord samt berättar om vilka konsekvenser forskningen kring the soil food web får för två grupper av odlare. De som har en trädgård, egen eller lånad samt de som hanterar jord för sitt leverne.

Hva er ditt favoritt-designverktøy og hvorfor?
Använder inget designverktyg. Utgår från grundläggande etik, ett antal olika principer samt ett par goda metoder som sektorsanalys / zonindelning / funktionsanalys. Resten ger sig självt enligt min ringa mening. Man kan naturligtvis fördjupa sig i diverse designverktyg som olika permakulturlärare har utarbetat, det har absolut sin plats, men för min del föredrar jag att hålla allt så okomplicerat som möjligt i min undervisning och kommunikation kring permakultur, då jag vänder mig till en publik som kanske aldrig ens har hört talas om permakultur.

Hvorfor ønsker du å formidle/fasilitere om permakultur?
Permakultur grundar sig i en insikt om vårt totala beroende av de ekosystem som finns i den tunna biosfären, och att vi som människor måste rätta oss efter de gränser dessa system sätter för vår verksamhet. Detta imperativ är en fråga om liv och död för vår art. Det finns många olika sätt att arbeta för en ekosystemanpassad kultur, permakultur är bara ett av alla dessa. Men den direkta kopplingen mellan teori och praktik som jag angett ovan, är en grundläggande anledning till att jag valt att arbeta med just permakultur i vår verksamhet på Borrabo Permakultur.

Hvilke permakultur tema underviser du i? Og hva slags medium liker du best å bruke?
Kan inte ange särskilt ”tema”. Mitt fokus är att försöka hjälpa människor att lyfta blicken och börja tänka i banor av system och sammanhang, där livet I jorden är avgörande. Bland annat med hjälp av metoderna jag nämnt ovan i punkt 4. Jag skriver, har en hemsida, en tub-kanal med gratis föreläsningar, ett Instagramkonto, ett Pinterestkonto en sida på Facebook, håller kurser på Borrabo och tar emot studiebesök här samt föreläser externt runt om i Sverige. Håller också på med att försöka hitta ett bra on-line format baserat på Zoom i kombination med fysiska möten under hösten som kommer (2023)

Hvis du kunne endret en ting i verden, hva ville det vært og hvorfor?
Ett enkelt och självklart val. Hur vi behandlar jord. Rätt sätt att hantera jord är avgörande för våra möjligheter att nå fram till en permanent mänsklig närvaro/kultur på den här planeten.

Mer om Ylva og informasjon om hvordan hun kontaktes finner du her: https://borrabo.se/

Foto (fra venstre): Ylva, Johan og Siri Arvidsson