Stiftelse av Agder Permakulturlag

Stiftelsesmøtet for Agder Permakulturlag fant sted i Mandal den 6. januar 2024. Vi hadde mulighet til å bruke de romslige lokalene til en ingeniørbedrift. Seks stykker møtte opp, møtet har blitt forberedt av gruppa siden et innledende møte i desember. De fleste av oss er i 30-årene.

Styret ble valgt enstemmig etter at noen forslag ble drøfta:
Styreleder: Sascha Gysler (ellers kjent som Alexis), Kristiansand
Nestleder: Daniel Oftedal, Lindesnes
Kasserer: Marianne Halhjem Skretting, Lindesnes

Vi har valgt å ikke velge fokusområder i oppstartfasen siden vi er en liten gruppe med variert bakgrunn, kompetanser, interesseområder og personligheter, men noen av interessene som ble nevnt under det først møtet er det å spre kunnskap om permakultur og regenerativt landbruk “til folket”, sesonal mat og kampen mot matavfall, et fellesskap som gir rom til personlig utvikling og vekst, soppdyrking, delte post-kapitalistiske verdier, selvberging, mikrobiomer og kompostering, livet i samspill med naturlige kretsløp, felleshager, og permakultur i kystnære områder og i nordiske sammenheng generelt.

Lokallaget har valgt å lage tradisjonell nettside framfor å bruke sosiale medier som Facebook, og i vedtektene er det satt ned at vi skal også være bevisste på personvern og kryptering framover. Nettsida skal også inneholde en “wiki” for å formidle kunnskap med fokus på selvberging og nordisk permakultur.

I år har vi satt oss som mål å avholde workshops / kurs om forskjellige felt hvor vi kan by på kompetanse eller som vi er særlig interesserte i, så vel som en sommerfest. Etter årsmøtet i Foreninga skal vi ha et nytt medlemsmøte, sannsynligvis i Mandal eller Kristiansand, for å se på mulighetene ut året og finansering.

På vegne av laget kan jeg si at vi gleder oss til å sette i gang og bli kjent med flere i Foreninga!

Alexis