Ondrej Nentwich: Permakultur er løsningen på alle mulige utfordringer!

Et grunnleggende prinsipp i permakultur er at vi setter pris på mangfold. Akkurat som alle artene i naturen lever i samspill med hverandre, så er hver person unik og spiller en avgjørende rolle i foreningen.

Her har du mulighet til å bli bedere kjent med vår utdanningskordinator og permakulturlærer, Ondrej Nentwich:

Jeg er optimistisk til at menneskeheten kan løse utfordringene vi har og komme ut på andre siden sterke, motstadsdyktige og regenerative.

Husker du noe fra ditt første møte med permakultur (når, hvordan)?
Jeg møtte permakultur for første gang på internett. Etter å ha lenge fokusert på problemene i verden, fant jeg permakultur som en løsning på alle mulige utfordringer. 

Hva er din bakgrunn og hvordan kan den kombineres med permakultur?
Min bakgrunn er kjemi og biokjemi. Jeg har også en interesse for arkitektur, fysikk, energi, nettverk og logistikk. Kombinasjonsmulighetene er enorme. Plantehelse, jordliv pesttrykk og regenerativt landbruk. Energiflyt i bygg og landskap. Avfallshåndtering, produksjon og distribusjon er også emner som er viktig for meg. Autodidaktisisme er en stor del av hvordan jeg lærer og noe jeg absolutt anbefaler.

Hvorfor har du valgt å engasjere deg i Norsk Permakulturforening og hvorfor ønsker du å spre kunnskap om permakultur?
Det er viktig for meg å kunne vise til løsningene vi kjenner og vet fungerer. Jeg er optimistisk til at menneskeheten kan løse utfordringene vi har og komme ut på andre siden sterke, motstadsdyktige og regenerative. Det er en enormt god følelse som jeg gjerne vil dele. 

Hvordan bruker du permakultur til daglig?
I hverdagen er det bevisst design med fokus på energiflyt som regjerer. Hver ting jeg gjør er med et ønske om å fange og lagre energien, effektivisere prosesser, redusere tap, begrense unødvendig energibruk og fremme liv. En annen ting som er viktig for meg er å nyttiggjøre muligheter som oppstår, på denne måten har jeg hatt mulighet til å oppleve enormt mye variert og vært med på mange spennende prosjekter.

Hva er ditt favoritt-permakulturverktøy og hvorfor?
Mine favorittverktøy er elementer & funksjoner, behov & avling, systemtenkning og holistisk pleie. Ved hjelp av de første to verktøyene klarer jeg å identifisere de individuelle elementene i landskapet og deres innspill i helheten. Holistisk analyse bruker jeg til å flette disse elementene sammen til et fullstendig system som er selvgående, selvbyggende og livgivende.

Hva liker du best å dyrke selv?
Jeg er veldig glad i å designe infrastruktur og gjøre store inngrep som gir mulighet til gjenskoging med spiselige vekster. Elementer som swales, terrasser, dammer, passive drivhus, fruktvegger og slik infrastruktur er i hovedsak mitt fokus. Når vann, vind og sol er designet for og et permanent økosystem er tilrettelagt for er jeg fornøyd. Personlig liker jeg best å dyrke mikrober. Mange har glemt at det er mikrobene som gir god plantehelse, avling og et sunt økosystem. Når mikrobene trives og er mangfoldige, er resten selvgående.

Hva hadde du vært i et plantelaug og hvorfor?
I et laug er jeg en pionerplante. Jeg er en visjonær og designer. Jeg ser inn i fremtiden på hvordan et økosystem kan se ut og hvordan vi kan utnytte energien som er tilstede. Jeg er den som kommer inn og gjør grunnarbeidet. Etter det gir jeg rom til de andre til å ta over og drive suksesjon videre.

Nevn tre verdier som er viktige for deg og ditt liv akkurat nå?
Autonomi
Liv & helse
Handling

Kan du anbefale noen gode ressurser om permakultur og/eller regenerativ livsstil?
Curtis Stone
Allan Savory
Andrew Millison
Peter Andrews

Hvis du kunne endret en ting i verden, hva ville det vært og hvorfor?
Hvis jeg kunne endret en ting i verden, hadde jeg gitt folk håp og kunnskap. Slik at vi sammen kan løse problemene vi står ovenfor, bygge regenerative systemer og fellesskap.

Ta gjerne kontakt med Ondrej på