LAND-nettverket

LAND-nettverket

Den beste måten å forstå permakulturdesign på er å oppleve det i praksis.

LAND står for Læring, Aktivitet, Nettverk og Demonstrasjon, og har som mål å opprette permakultur besøkssentre. Vi vil identifisere og opprette tilgjengelige lokale steder hvor folk kan komme for å erfare direkte hva permakultur er. Stedene kan være lokale dyrkingsprosjekter, byhager, andelslandbruk, skolehager, parker, småbruk, eller andre prosjekter som på sitt vis benytter seg av permakulturens etikk og prinsipper, og er tilgjengelige for besøk.

Besøkende skal kunne ta del i omvisninger, praktiske oppgaver og kurs, for å få dypere forståelse for naturens kretsløp m.m og hvorfor permakultur en god løsning for bærekraftighet. Prosjektet er et innovativt internasjonalt samarbeidsprosjekt, med mål om å opprette nasjonale nettverk som kan fungere som støtte og inspirasjon for hverandre, og for kunnskapsformidling til et bredere publikum.

LAND i Norge, er en videreføring av et britisk prosjekt, som har hatt stor suksess med over 32 000 besøkende på de ca 100 sentrene som er knyttet til prosjektet der. Norsk permakulturforening er initiativtager til pilotprosjektet i Norge.

Norske og nordiske LAND sentre vil ha et forum for erfaringsutveksling, evaluering og nettverksbygging, bl.a. gjennom regelmessige seminarer.

LAND prosjektet vil være med på å profilere permakultur og tilrettelagte løsninger lokale forhold i Norge. Dette vil bl.a. bety spredning av kunnskap om bærekraftige tradisjonelle røtter, jordforbedringsteknikker, kompostering, naturlige økologiske gjødningsmetoder, dyrkningssystemer, plantesorter, biomangfold, innovative ressurs-løsninger, erosjonsforebyggingstiltak, naturlig vannrensing, CO2 lagring, biogass og energiproduksjon, energieffektivisering og omstilling fra forbruk av fossilie energikilder.

For spørsmål angående LAND, ta kontakt via .

Andre LAND-prosjekt

Organisasjon

LAND-prosjektet i Norge drives av Norsk permakulturforening.
Koordinator er Helene Bøhler som har overordnet ansvar for driften av prosjektet.

Styringen består også av Rådgivere og Arbeidsgruppe. Rådgiverne besøker, intervjuer og vurderer LAND-søkere. Kvalifiseringen skjer i fellesskap i rådgivingsgruppa. Rådgivingsgruppa består av seks personer med lang erfaring i permakultur, blant annet også diplomholdere. For å lettere nå ut til flere har vi en rådgivningsgruppe med geografisk spredning i Norge. Østlandet; Jan Bang, Julio Perez og Nina Bentzen. Vestlandet; Hege Iren Aasdal Wiken og Eirik Lillebøe Wiken. Nord-Norge; Tor Mikalsen.

Alle LAND-sentre er ansvarlig for sine egne prosjekter og aktiviteter, selv om LAND-nettverket også vil fungere som et støttende fellesskap og kanskje med tiden vil kunne bistå økonomisk.

Enn så lenge driftes LAND-prosjektet av frivillighet.