Høst ditt medlemskap nå og det varer ut 2024!

Vi minner om at ved innmelding etter 1. oktober, gjelder medlemskapet også for påfølgende kalenderår.

I tillegg trekker vi 3 vinnere av Marianne Leisners bok “Villrosene – økologi i hagen” blandt alle nye medlemmer som melder seg inn i perioden 1. oktober til 1. desember 2023!

Som medlem i Norsk Permakulturforening hjelper du oss å spre permakultur i Norge. Jo flere vi er, jo sterkere står vi så meld deg inn nå!

Våre medlemmer har tilgang til følgende:

Vi tilbyr følgende medlemskategorier og priser:

Vi ønsker deg hjertelig velkommen som medlem i Norsk permakulturforening!