Årsmøtet 2024

Signert årsmøteprotokoll med vedlegg 2024

saksliste og vedlegg 2024

Saksliste 2024

Årsmelding 2023

Virksomhetsplan 2024

Resultatregnskap og Balanserapport 2023

Noter til regnskapet 2023

Revisjonsrapport 2023

Budsjett 2024

Møteregler 2024

Vedtekter (mars 2023)

Though the problems of the world are increasingly complex, the solutions remain embarrassingly simple.

― Bill Mollison, co-originator of the permaculture concept