Foreningen

Permakultur er en stor og raskt voksende bevegelse over hele verden som jobber med å skape et mer regenerativt samfunn som spiller på lag med naturen. I Norge jobber Norsk Permakulturforening med å spre permakultur gjennom kursvirksomhet, nettverksbygging og informasjonsarbeid.

Norsk permakulturforening er en frivillig organisasjon og en del av det internasjonale permakulturnettverket. Foreningen samler permakulturbevegelsen i Norge og støtter arbeidet med å organisere lokale nettverk og kontakter. Sammen arbeider vi aktivt for permakulturens utbredelse og for å utvikle den for norske forhold.

Norsk Permakulturforening har egen nettside og sender ut nyhetsbrev på e-post flere ganger i året. Her får man oversikt over hva som skjer på permakulturfronten samt informasjon om aktuelle kurs, arrangementer, med mer. Du finner også informasjon om mulighetene for å ta Permakultur-Sertifikat (PDC) og Permakultur-Diplom i Norge og Norden.

For at permakulturbevegelsen skal få størst mulig utbredelse og gjennomslagskraft, oppfordrer vi alle til medlemskap. Som medlem blir du del av et spennende nettverk. Du kan også delta gratis på foreningens online-kurs og treff, og du får tilgang til vårt eksklusive kursbibliotek. Videre gir medlemskap mulighet til å aktivt involvere seg i foreningens arbeid, delta i foreningens årsmøte, og stille til valg i styret.

Though the problems of the world are increasingly complex, the solutions remain embarrassingly simple.

― Bill Mollison, co-originator of the permaculture concept