Ethel Wright: Jeg tror permakultur påvirker våre valg på en positiv måte!

Et grunnleggende prinsipp i permakultur er at vi setter pris på mangfold. Akkurat som alle artene i naturen lever i samspill med hverandre, så er hver person unik og spiller en avgjørende rolle i foreningen.

Her har du mulighet til å bli bedere kjent med vår organisasjonskoordinator, Ethel Wrigt:

Da jeg gikk på PDC kurset forsto jeg at permakultur ikke bare handler om å dyrke, men også om livet og hvordan vi ønsker å leve!

Husker du noe fra ditt første møte med permakultur (når, hvordan)?
Jeg så et hageprogram om en fransk dame som drev en permakulturgård. Jeg hadde aldri hørt om det, men tenkte med en gang at dette var noe jeg ville vite mer om. Da jeg begynte å lete etter permakultur i Norge, fant jeg ut at det skulle holdes et PDC (Permaculture Design Certificate) kurs i nærheten av der jeg bodde.

Hva er din bakgrunn og hvordan kan den kombineres med permakultur?
Jeg er pedagog i bunnen og har alltid jobbet med mennesker. Da jeg gikk på PDC kurset forsto jeg at permakultur ikke bare handler om å dyrke, men også om livet og hvordan vi ønsker å leve. Permakultur har vært med på å påvirke mange av mine valg i ettertid.

Hvor kommer du fra, hvor holder du til nå, og er du med i et lokalt permakulturlag?
Jeg bor på en liten øy på Helgelandskysten. «Den grønne øya» Handnesøya, i Nesna kommune (Nord-Norge)

Hvorfor har du valgt å engasjere deg i Norsk Permakulturforening?
For å lære mer, fordi jeg ble spurt, og fordi jeg liker å bidra til fellesskapet.

Hvorfor ønsker du å spre kunnskap om permakultur?
Fordi jeg tror permakultur, påvirker våre valg på en positiv måte.

Hvordan bruker du permakultur til daglig?
Jeg har flyttet til en liten gård, hvor vi dyrker og lever etter permakulturprinsipper.

Hva er ditt favoritt-permakulturverktøy og hvorfor?
Det vet jeg faktisk ikke. SWOT analyse bruker jeg oftest, men jeg syns kanskje Patrick Geddes tankematrise er mest morsom, eller overraskende er kanskje det rette ordet å bruke.

Hva liker du best å dyrke selv?
Hosta. Før visste jeg ikke at Hosta var spiselig, og nå er jeg blitt en stor hosta-spiser. Jeg har også lært at Hosta er giftig for hester. Vi har to ponnier som går og beiter et sted hvor det vokser hosta, og det er tydelig at de vet at de ikke skal spise hosta. De rører, og har ikke rørt en eneste plante.

Hva hadde du vært i et plantelaug og hvorfor?
Jeg er en staude. Du kan rive meg opp med rot og plante meg hvor som helst, så setter jeg rot igjen, og igjen og igjen. Men hvis jeg må definere hva slags staude jeg er, har jeg lyst å velge jordskokk. Gul er min favorittfarge. Jordskokken tar noen ganger for mye oppmerksomhet og plass (noe jeg dessverre kan kjenne meg igjen i), men samtidig beskytter den andre planter ved å være en vindbryter. Den er eksotisk uten å være det, og kan brukes som poteten.

Nevn tre verdier som er viktige for deg og ditt liv akkurat nå?
Kjærlighet, likhet og frihet. Det som er så spennende med verdiene likhet og frihet er at de drar i hver sin retning. Jo mer frihet i et samfunn, desto mindre likhet og jo mer likhet desto mindre frihet.

Kan du anbefale noen gode ressurser om permakultur og/eller regenerativ livsstil?
Vår nettside. Foredragene som ligger i biblioteket der er fantastisk, og man kan se på de igjen og igjen.

Hvis du kunne endret en ting i verden, hva ville det vært og hvorfor?
Jeg ville fått mennesker til å bli mer omtenksomme og rausere. At vi ble flinkere til å spre kjærlighet rundt oss – på alt og alle.