Vi gratulerer til Jen McConachie som ny permakultur diplomholder i Norge!

,

Jen McConachie har fått diplom for hennes arbeid med permakultur-utdanning og site design i løpet av de siste fire år.

Hun har designet mange skoghager inkludert takhagen på Økern Portal og lansert online kurs for å lære andre å designe sine permakultur
hager. Siden har hundrevis av folk plantet skoghager fra Lofoten til
Kristiansand!

Diplomarbeidet inkluderer design for fasilitering, med etikkene “omsorg
for mennesker” og “rettferdig fordeling” i kjernen.

Med permakultur redesigner vi ikke bare landskap, men mønstre i våre samfunn som ikke inkluderer eller verdsetter visse grupper av mennesker. Skal permakultur ha den store effekten den har potensialet for i verden, må vi inkludere alle – også de uten land, i storbyer og fra marginaliserte grupper.

Jen McConarchie

Jen driver kursplattformen “Earth Mentor Me” og er en begeistret
fasilitator som er å finne på flere Permakultur Grunnkurs sommeren 2024!