Vanndesign for permakulturister

, ,

Vann er et viktig tema innen permakultur og nevnt i alle lærebøker – som mystisk element, ressurs og landskapskomponent. Har du kanskje planer om å gjøre noe f.eks. med en bekk som renner gjennom ditt område? I denne videoen lærer Peggy Zinke deg hvordan du kan bruke offentlige databaser for å få ut hydrologisk informasjon (f.eks. middel- eller flomvannføring av en større bekk) og hvordan du kan foreta en enkel hydraulisk dimensionering av en vannvei! Du får også en introduksjon om ulike hydromorfologiske elvetyper i Norge og deres betydning ved restaurering av vassdrag.

Peggy har bakgrunn som vannforvaltningsingeniør og mer enn 20 års erfaring som konsulent, hydrolog og forsker, med en spesiell interesse i myr, våtmark, elver og deltaer. Hun er begeistret pilegrim, som elsker å være ute i naturen vel så mye som å gjenoppdage kristne klostertradisjoner. Peggy tok PDC høsten 2021 på Hvaler, med Jan Bang som lærer. Hun bidrar til tverrfaglige permakulturprosjekter, gjerne med en spesiell fokus på myr, våtmark og ferskvann og et helhetlig syn på fysiske, sosiale, kulturelle og spirituelle aspekter av vann og livet.

Denne videoen er kun tilgjengelig for medlemmer. Logg inn på Min Side for å få tilgang til kursbiblioteket.

Er du ikke medlem ennå? Finn ut hvordan du kan bli det her: Bli medlem