Om permakulturforeningen

Om permakulturforeningen

Norsk permakulturforening er del av et internasjonalt nettverk som jobber med bærekraftig utvikling i praksis. Den norske foreningen ble stiftet i 1987.

Permakultur er basert på tre etikker: omsorg for jorden, omsorg for mennesker og rettferdig fordeling.

Som en motvekt til forbrukersamfunnet behøver vi noen som kan vise et bærekraftig liv i praksis. Vi trenger å vektlegge andre verdier i fremtidens samfunn, og her kommer permakultur inn som et helhetlig planleggingssystem for å skape regenerative samfunn hvor vi kan høste av et naturlig overskudd. Vi skaper det gode liv i et økologisk perspektiv og viser i praksis hva dette betyr. Permakultur imiterer naturen og møter våre behov mens vi samtidig regenerer verden rundt oss.

I Norsk permakulturforenings vedtekter står det at “Foreningens formål er å arbeide for permakulturens utbredelse og utvikle den for norske forhold, bl.a. gjennom informasjons- og kursvirksomhet og kontaktformidling.”

Permakultur foreningens vedtekter

Foreningens postadresse:

Norsk Permakulturforening
Maridalsveien 120
0461 Oslo