Om permakulturforeningen

Om permakulturforeningen

Norsk permakulturforening er del av et internasjonalt nettverk og ble stiftet i 1988.

Permakultur er basert på tre etikker: omsorg for jorden, omsorg for mennesker og rettferdig fordeling. Permakultur er et helhetlig designsystem som imiterer naturens økosystemer og møter våre behov mens vi samtidig regenerer verden rundt oss.

Som en motvekt til forbrukersamfunnet behøver vi noen som kan vise et regenerativ liv i praksis. Vi trenger å vektlegge andre verdier i fremtidens samfunn, og her kommer permakultur inn som et helhetlig planleggingssystem for å skape regenerative samfunn.

Foreningen arbeider for permakulturens utbredelse og utvikle den for norske forhold, bl.a. gjennom informasjons- og kursvirksomhet, demonstrasjonssentre og nettverk.

 

Foreningens postadresse

Norsk Permakulturforening
Maridalsveien 120
0461 Oslo

Organisasjonsnummer980 712 087

 

 

OFFISIELLE DOKUMENTER

 

Gjeldende vedtekter

Norsk Permakulturforening Vedtekter (2023-versjon)

 

Årsmøtet 2023

Signert årsmøteprotokoll 2023

Vedlegg til årsmøteprotokollen 2023:

Vedtekter (2022-versjon)

Møteregler

Årsmelding 2023

Revisjonsrapport 2022

Budsjett 2023

Virksomhetsplan 2023

 

Årsmøtet 2022

Årsmøteprotokoll 2022 inkludert årsmelding 2021