Om permakulturforeningen

Om permakulturforeningen

Norsk permakulturforening er del av et internasjonalt nettverk som jobber med bærekraftig utvikling i praksis. Den norske foreningen ble stiftet i 1987.

Som en motvekt til forbrukersamfunnet behøver vi noen som kan vise et bærekraftig liv i praksis. Vi trenger å vektlegge andre verdier i fremtidens samfunn, og her kommer permakultur inn som et helhetlig planleggingssystem for å skape bærekraftige samfunn hvor vi kan høste av et naturlig overskudd. Vi skaper det gode liv i et økologisk perspektiv og viser i praksis hva dette betyr. Permakultur tar utgangspunkt i det eksisterende, og har naturen med dens optimale løsninger som forbilde.

I Norsk permakulturforenings vedtekter står det at “Foreningens formål er å arbeide for permakulturens utbredelse og utvikle den for norske forhold, bl.a. gjennom informasjons- og kursvirksomhet og kontaktformidling.”

Permakultur foreningens vedtekter

Foreningens postadresse:

Norsk Permakulturforening
Maridalsveien 120
0461 Oslo