Rikke Winther: Permakultur handler om hvordan vi observerer oss selv og omverden og samspillet med våre omgivelser!

Her har du mulighet til å bli bedere kjent med en av våre permakulturlærere – Rikke Winther:

Vi er opptatt av å skape sunne bygg som samarbeider med naturen, som knytter seg til lokale ressurser og oppfyller grunnleggende menneskelige behov med minimal ressursbruk. Målet er mer sirkulære og selvgående systemer som gir tilbake til natur og mennesker!

Hvordan bruker du permakultur?
Jeg tar i bruk permakultur i mange deler av mitt liv, men først og fremst bruker jeg dette i min praksis som arkitekt i ACT! AS, sammen med permakulturist Armelle Breuil. Vi er opptatt av å skape sunne bygg som samarbeider med naturen, som knytter seg til lokale ressurser og oppfyller grunnleggende menneskelige behov med minimal ressursbruk. Målet er mer sirkulære og selvgående systemer som gir tilbake til natur og mennesker.

Hva har permakultur gitt deg?
For meg handler permakultur om hvordan vi observerer oss selv og omverden, og måten vi lever i samspill med våre omgivelser. Permakultur har gitt meg mange verktøy for å lettere navigere og ta beslutninger som baserer seg på omsorg for natur og mennesker.

Hva holder du på med nå?
I dag driver jeg min egen (permakultur) arkitektur praksis sammen med Armelle, hvor vi utvikler systemiske tenkemåter og metoder for vårt arbeid, og hvor vi ser på arbeidet vårt som en del av det naturlige miljøet.
Dette gjør gjennom designe med:  
– Lavteknologiske og lite energikrevende systemer 
– Naturlige og nedbrytbare materialer
– Gjenbruk 
– Aktive valg om å kun bygge det som er nødvendig. 

Hva er ditt favoritt-designverktøy og hvorfor?
Analyse- og observasjonsverktøy er svært viktige for å få en god forståelse av de unike miljøene vi interagerer med. Vi jobber blant annet etter David Holmgrens 12 designprinsipper, og bruker ofte sektoranalyse og soneanalyse.

Hvorfor ønsker du å formidle/fasilitere om permakultur?
Jeg har en sterk tro på at enhver handling vi utfører etterlater spor i naturen, og at det er vårt ansvar å minimere negative påvirkninger ved å prioritere bærekraft på alle områder. Jeg tror på at ved å dele kunnskap og erfaringer, får vi alle større kraft til å handle positivt og til å bestemme hvilke liv vi ønsker å leve. 

Hvilke permakultur tema underviser du i? Og hva slags medium liker du best å bruke?
Jeg underviser i temaer om omhandler om bygg og arkitektur. Jeg bruker et spekter av medier, både fysisk og digitalt. I ACT! holder vi også på med å utvikle verktøyet ‘Bygg Fremtiden’, som er et spill som introduserer metoder for økologisk og sosial arkitektur gjennom bruk og design av fysiske modeller. Spillet gir en ramme for dialog og refleksjon i forhold til menneskeskapte klimaendringer, konsekvenser rundt om i verden og mulige kollektive handlinger.

Hvis du kunne endret en ting i verden, hva ville det vært og hvorfor?
Jeg tror at om flere mennesker hadde en dyp forståelse av hvor sammenkoblet vi er, både til hverandre og naturen, og handlet på grunnlag av denne forståelsen, hadde vi løst mange av de største utfordringene vi står overfor i dag. 

Mer informasjon om Rikke finner du her:

Nettside: https://actstudio.eu/

Instagram: https://www.instagram.com/actstudio.eu/

Facebook: https://www.facebook.com/actstudio.eu

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/76625696/admin/feed/posts/