Nyttige nettsider

Nyttige nettsider

Permakulturforeninger utland:

https://www.permaculture.org.uk

http://permakultur-danmark.dk/da/

http://www.permakultur.se

Permakulturforeninger internasjonalt:

http://world-permaculture.org

https://permaculture.org

Permakulturinitiativ Norge:

https://alvastien.no

https://www.permakulturisten.com

http://www.edimentals.com/blog/

https://permakulturplanter.no

http://efferus.no

Permakulturinitiativ utland:

https://permies.com

http://childreninpermaculture.com

Permakulturinitiativ internasjonalt:

https://www.ecosystemrestorationcamps.org

Tidsskrift:

https://levbaeredygtigt.dk/tidsskrift-om-permakultur-2/

Kunnskapsdatabaser:

https://pfaf.org/user/plantsearch.aspx

https://www.opensourceecology.org

https://permacultureprinciples.com

Organisasjoner i Norge fordelt i permakulturblomstens tema:
Konstruksjon, Verktøy og teknologi, utdanning og kultur, helse, økonomi, samfunnsorganisering og fordeling og forvaltning av natur og land.

Konstruksjon

http://www.halmhus.no

Verktøy og teknologi

Utdanning og kultur

https://sjh.no

Helse

Økonomi

Samfunnsorganisering og fordeling

https://okosamfunn.no

https://www.barekraftigeliv.no

http://bergenokologiskelandsby.no

https://www.hurdalecovillage.no

Forvaltning av natur og land

http://www.norwegianseedsavers.no

http://www.njos.no

https://naturvernforbundet.no

https://nu.no