Diplomholdere i Norge

Diplomholdere i Norge

I Norge er det per i dag seks diplomholdere i permakultur:

Frederica MillerFrederica Miller

Frederica mottok diplomet i 1990 innenfor “site design” med Margrit og Declan Kennedy som veiledere. Hun er arkitekt med spesialkunnskap om økologisk bygging og planlegging. Frederica var med på å arrangere de første permakulturkursene i Norge, og bidro til oppstart av Norsk permakulturforening. Hun holder ofte kurs og foredrag, og driver Sletta Permakultursenter på Nesodden med sin mann Julio Perez. Mer info: www.gaiaarkitekter.no/hjem-oslo

Kontakt: / 913 45 677

Jan BangJan Martin Bang

Jan mottok diplomet i 2006 innenfor “education” og “community development” med Frederica Miller som veileder. Hovedprosjektet var boken “Ecovillages”, som dekker pensumet til permakultur grunnkurs (PDC) med vekt på økolandsbyer. Jan er utdannet både som lærer og innen landbruk, og har jobbet med undervisning innen permakultur og økosamfunn i mange år. Han har utgitt en rekke bøker. Mer info: www.permakulturisten.com

Kontakt: / 481 29 653

Julio PerezJulio Perez

Julio mottok diplomet i 2014 innenfor “research” med Helena von Bothmer som veileder. Temaet var “leire som byggematerialer”. Han er utdannet arkitekt fra Chile og en av pionerene innen miljøvennlig bygging og hagebruk i Latin-Amerika. Julio har grunnlagt et chilensk senter for permakultur, og holder nå kurs og foredrag i Norge. Han driver Sletta Permakultursenter på Nesodden med sin kone Frederica Miller. Mer info: www.gaiaarkitekter.no/hjem-oslo

Kontakt: / 984 36 763

Marianne LeisnerMarianne Leisner

Marianne mottok diplomet i 1990 på grunnlag av mange års arbeid med permakultur. Hun er utdannet landskapsarkitekt, og har jobbet som alt fra lektor i hagebruk og planteinspektør til prosjektleder for mange grønne prosjekter. Marianne har vært med på å utgi flere bøker, og holder kurs i bl.a. permakultur og skolehager. Mer info: https://gaialandskap.no

Kontakt: / 400 45 945

 Hedda Kortnes

Hedda Kortnes mottok diplomet i 2022 innenfor Site development (Utvikling av et sted) “Hvordan forene gamle husmannskultur og permakultur”. Flere design, iverksatt på samme sted og evaluert over lengre tid. Hedda eier og driver Bøensætre husmannsplass, «Farmen-gården» i Aremark, Østfold. Daglig leder, gartner, terapeut, instruktør og kursholder.  

Kontakt: Hjemmeside: www.boensetre.no

 

Herwig PommerescheHerwig Pommeresche (døde 2022)

Herwig mottok diplomet i 1990 med Max Lindegger og Margrit Kennedy som veiledere. Prosjektene het “Hjemmelaget verdensbilde” og “Vi trenger ikke dra helt til Australia”. Han var utdannet arkitekt og har tatt flere avanserte permakulturkurs, blant annet i undervisning. Siden 1988 bygget han opp “Det lille humussfæremuseum“ i Norge og “Humuseum” i Tyskland. Les mer om hans liv her.