Bli medlem

Bli medlem

Du er hjertelig velkommen som medlem i Norsk permakulturforening!

MELD DEG INN HER!

Medlemskap gjelder for hele kalenderår og innmeldinger etter 1. oktober gjelder fra følgende året (med mindre du gir beskjed annerledes.)
Medlemskap inkluderer:

forside 13 svensk

  • Nyhetsbrev ca. fire ganger i året via epost
  • To årlige utgaver av permakultur magasinet i posten
  • Invitasjon til kurs og seminarer
  • Gratis deltagelse på årsmøte, hvor medlemmer har stemmerett
  • Mulighet til å bidra i foreningen med informasjon om kurs du holder, innspill og deltagelse i aktiviteter, artikler osv.
  • Som kursholder kan du få økonomisk støtte for kurs/ studiesirkler gjennom permakulutrforeningens medlemskap i Studieforbundet Solidaritet

 

En sterk forening med mange medlemmer er med på å skape et mer bærekraftig samfunn her i Norge.

Det årlige medlemskapet koster:

  • Ordinært medlem: 385,-
  • Ekstra husstandsmedlem: 100,-
  • Student/Hønnør: 200,-
  • Forening/organisasjon: 600,-

Har du spørsmål om medlemskap, kan du kontakte medlemssekretæren her:

medlem@permakultur.no

Har du mer generelle spørsmål, kan du kontakte foreningen her:

Kontakt oss