Medlemskap

Medlemskap

Du er hjertelig velkommen som medlem i Norsk permakulturforening!


Norsk permakulturforening setter stor pris på alle medlemmer. Ditt medlemskap bidrar til at vi kan utvikle nettverket og promotere permakultur budskapet! Jo flere vi er, jo mer kan vi bidra til et mer bærekraftig og regenerativt Norge. Du kan støtte foreningens arbeid ved å:  

BLI MEDLEM! (få Permabladet i innboksen med en gang!) 

Gi bort et medlemskap i gave!

Gi en gave til foreningen

Medlemskap gjelder for hele kalenderår, og inkluderer:

  • Nyhetsbrev ca. seks ganger i året via epost
  • Velkomst epost med Permabladet og link til bakkatalogen med online permakultur kurs!
  • Gratis deltagelse på online kurs og tilgang til et bibliotek med online kurs
  • To årlige utgaver av PERMA i posten
  • Invitasjon til kurs og seminarer
  • Gratis deltagelse på årsmøte, hvor medlemmer har stemmerett
  • Mulighet til å bidra i foreningen med informasjon om kurs du holder, innspill og deltagelse i aktiviteter, artikler osv.
  • Som kursholder kan du få økonomisk støtte for kurs/ studiesirkler gjennom permakulturforeningens medlemskap i Studieforbundet Solidaritet

En sterk forening med mange medlemmer er med på å skape et mer bærekraftig samfunn her i Norge.