Medlemskap

Medlemskap

Du er hjertelig velkommen som medlem i Norsk permakulturforening!


Norsk permakulturforening setter stor pris på alle medlemmer. Ditt medlemskap bidrar til at vi kan utvikle nettverket og promotere permakultur budskapet! Jo flere vi er, jo mer kan vi bidra til et mer bærekraftig og regenerativt Norge. Du kan støtte foreningens arbeid ved å:

BLI MEDLEM

Gi bort et medlemskap

Gi en gave til foreningen

Medlemskap gjelder for hele kalenderår, og inkluderer:

forside 13 svensk

  • Nyhetsbrev ca. fire ganger i året via epost
  • To årlige utgaver av Tidsskrift om Permakultur i posten
  • Invitasjon til kurs og seminarer, gratis digitale kurs.
  • Gratis deltagelse på årsmøte, hvor medlemmer har stemmerett
  • Mulighet til å bidra i foreningen med informasjon om kurs du holder, innspill og deltagelse i aktiviteter, artikler osv.
  • Som kursholder kan du få økonomisk støtte for kurs/ studiesirkler gjennom permakulturforeningens medlemskap i Studieforbundet Solidaritet

En sterk forening med mange medlemmer er med på å skape et mer bærekraftig samfunn her i Norge.