Lokallag

Lokallag

Kontakt oss hvis du er interessert i å starte et nytt lokallag!

Oversikt over eksisterende lokallag finner du her:

Permakultur Hvaler og Omegn

Oslo

Permakultur Innlandet   (facebookgruppe)

Vansjø Permakulturlag (Midtre Østfold)
Kontakt:

Vestfold

Hordaland 

Rogaland 

 


LAUG

Barn i Permakultur (BiP)

Kontakt: