Diplom

Hva er et diplom i permakultur?

I det internasjonale permakultur fellesskapet er det to felles anerkjente studier;

Det finnes flere forskjellige diplomsystemer internasjonalt og felles for dem er:

  • For å ta diplom må du ha fullført et PDC kurs.
  • For å undervise et PDC kurs må du ha diplom.
  • Diplomstudiet går over minst 2 år
  • Det er hovedsakelig et egenstudium hvor du selv velger de områdene du vil fordype deg i.
  • Du fordyper deg i et eller flere design (avhengig av diplomsystemet) som også implementeres.
  • Du har en mentor som følger deg og din diplomprosess.
  • Godkjenningen av diplomet skjer i et profesjonsfellesskap av flere diplomholdere.
Hvorfor ta diplom?

Å ta diplom gir deg mulighet til å undervise og holde egne PDC kurs. Du vil ha et godt fundament også til annet undervisningsarbeid eller andre områder i ditt eget virke.

Gjennom diplomstudiet, og som diplomholder vil du bli en del av et profesjonsfellesskap med permakultur fagfolk. Du vil gjennom diplomstudiet ha tilgang til mangfoldige ressurser for å utvikle dine erfaringer.

Diplomet kan hjelpe deg å forbedre ditt personlige liv, hjem, fellesskap, arbeidsplass, landskap og planeten!

Diplomstudiet vil gi deg en dypere forståelse av permakultur design og gi deg muligheter til å integrere etikken, prinsipper og økologisk tenkning i ditt liv.

Studiet handler om å bruke design aktivt, for effektive og helhetlige løsninger som kan integrere omsorg for jorden; omsorg for deg og andre mennesker; og langsiktige rettferdige løsninger. Det finnes uendelig mange måter å jobbe med et diplom på, og uendelig mange forskjellige design! Studiet gir hver enkelt mulighet til å forme sitt individuelle fokus-område, og samtidig er enhver diplomoppgave en ressurs som blir tilgjengelig for flere.

Hvor kan man ta diplom?

Enhver med PDC kan selv velge hvor de vil ta diplom. Det er en god ide å undersøke de forskjellige systemene for å finne den modellen som passer deg best. Under vil du finne mer detaljerte beskrivelser av de to nordiske systemene.

Etter å ha valgt et system følger man dette systemet inntil man har fullført diplomet. Det er alltid dialog mellom diplom mentorer fra forskjellige systemer dersom en diplomstudent ønsker å bytte system.

I Norden er det tre felles godkjente systemer som er mest benyttet:

Diplomholdere i NOrge

Her finner du en oversikt over diplomholdere i Norge: Lærere

Though the problems of the world are increasingly complex, the solutions remain embarrassingly simple.

― Bill Mollison, co-originator of the permaculture concept