Om Permakultur Grunnkurset

Om Permakultur Grunnkurset

PDC (Permaculture Design Course)

Permakultur oppsto i begynnelsen av 1970 årene med et samarbeid mellom Bill Mollison, universitetslærer i Tasmania, og David Holmgren, en av hans studenter. Til å begynne med konsentrerte de seg om hus og hage utvikling, dette i en tid da flere yngre mennesker flyttet ut på landet for å komme seg vekk fra storsamfunnet. Ideen var å etterligne naturen så langt som mulig. I løpet av ti år hadde Mollison skapt et grunnkurs med et standard program, og utvidet konseptet til å inkludere helesamfunnet, økonomien, byøkologi, pedagogikk, teknologi, energibruk, vannrensing, gjenbruk og bioregionalisme. Grunnkurset bredte seg rundt i verden, ideen fant gjenklang hos mange, og lokallag ble dannet.

Dette kurset er det internasjonale anerkjente Permaculture Design Course (PDC), og de som fullfører kurset får et sertifikat som gjelder over hele verden. Dette sertifikatet vil være en klar styrke og fordel hvis du ønsker å arbeide for en bærekraftig livsstil, som et supplement til annen relevant utdannelse, eller om du ønsker f eks å arbeide gjennom nettverk som http://www.wwoof.net, https://camphill.no, http://www.workaway.info eller å bli LAND-senter i Norsk Permakulturforening LAND-nettverk.


Kurset egner seg for alle som vil fordype seg i økologisk tenkning, for de som vil planlegge sine hus, hager eller småbruk, for de som vil skape en mer miljøvennlig livsstil, og også for de som vil delta i et økosamfunnsprosjekt.

PDC kurset er på mange måter en inngangsportal til Permakultur tenkning og praktisk arbeid. Målet er at de som fullfører kurset kan bruke Permakultur prinsipper og design verktøy og formidle dem videre til andre gjennom undervisning og prosjekter. De kan også fordype seg videre og søke om Diplom status. Dette inne bærer å jobbe videre med Permakultur i et samarbeid med en mentor over flere år.

Bare Diplom holdere kan arrangere og ta ansvar for et PDC kurs. Kurset må vare minst 72 timer, og inkludere en rekke temaer, og hver deltager må utføre og presentere en design oppgave. Diplom holderen vil da gi et sertifikat på vegne av Nordisk Permakultur Institutt som er gyldig over hele verden. Den norske foreningen arrangerer flere PDC kurs hvert år på ulike steder i landet, og holder en oppdatert liste over de som fullfører kurset.

“Dette har alltid vært mitt mål, og det vil være det til jeg dør, å slippe tusener av amatører løs på verden, fordi det er vi amatører som må gjøre jobben. De profesjonelle gjør den ikke. Det er bare amatører som til slutt kommer til å skape forandringer. Det er bare mennesker som kan hjelpe mennesker. Det er ingen som kommer for å redde oss.” Bill Mollison.