Permakultur Lærere

Permakultur Lærere

Lærere med permakulturdiplom

Frederica Miller

Frederica er arkitekt med spesialkunnskap om økologisk bygging og planlegging. Hun underviser PDC sammen med Marianne Leisner og Helene von Bothmer og holder ofte kurs og foredrag. Hun driver Sletta Permakultursenter på Nesodden med sin mann Julio Perez.


Jan Bang

Jan underviser flere PDC kurs hvert år, er utdannet både som lærer og innen landbruk og har jobbet med undervisning innen permakultur og økosamfunn i mange år. Han har utgitt en rekke bøker.

Les mer


Marianne Leisner

Marianne er utdannet landskapsarkitekt, har vært med på å utgi flere bøker og holder kurs i bl.a. permakultur og skolehager.

Les mer


Julio Perez

Julio er utdannet arkitekt fra Chile og en av pionerene innen miljøvennlig bygging og hagebruk i Latin-Amerika. Han holder kurs i blant annet leire som byggematerialer.

Les mer


Lærere med Permaculture Design Certificate

 

Dag AkselsenDag Akselsen

Dag reetablerer småbruket Muskedalen i Våler og holder workshops, introduksjon i permakultur, omvisninger.

Les mer


Marthe AuneLærer Marthe-Aune

Marthe Svendsen Aune tok PDC høsten 2020. Hun utvikler kurs innen temaer som «permakultur, mat og helse», «oppbygging av et husapotek», «barn og permakultur» og «permakultur i villahager».
Les mer


Andreas Dønåsen

Andreas Dønåsen er fysioterapeut, livsstilsveileder, urban gartner og filosofistudent med PDC (2017).Han driver Regenerative Hager med Andreas Dønåsen hvor han tilbyr rådgivning og formidling innen økologisk dyrkning og permakultur.
Les mer


Hanne Engebret

Hanne holder PDC (2019) og tar diplom. Hun holder kurs i dyrking for nybegynnere, kurs om permakultur og dyrking, frøsanking, lage garn av brennesle mm. Hun brenner mest for med tanke på permakultur er det å vise at alt henger sammen.
Les mer


Ylva LinnestadLærer Ylva-Linnestad

Ylva Linnestad har en PDC i permakulturdesign fra både England (2017) og Norge (2018) i tillegg til kurs i Økologisk skolehage og bærekraftig undervisning fra NMBU. Hun holder kurs og foredrag om hage og ville vekster. Les mer


Jennifer McConachie

Jen har 10 års erfaring med permakultur, holder PDC og tar permakultur diplom. Hun holder kurs i skoghagedesign, urban permakultur, dyrking av sopp i tømmer, spirituell økologi, regenerativ lederskap og er assisterende lærer på PDC.
Les mer


Andrew McMillionLærer Andrew-M

Andrew driver et småbruk i Nes i Øvre Romerike som fokuserer på å dyrke et stabilt økosystem ved å følge regenerative og permakultur prinsipper.
Les mer