Permakultur Lærere

Permakultur Lærere

Ta gjerne kontakt med en av våre lærere, hvis du ønsker foredrag eller kurs!
Ønsker du veiledning i forhold til læreren som passer best for ditt ønske- ta kontakt! 

Lærere med permakulturdiplom

Frederica Miller

Frederica er arkitekt med spesialkunnskap om økologisk bygging og planlegging. Hun underviser PDC sammen med Marianne Leisner og Helene von Bothmer og holder ofte kurs og foredrag. Hun driver Sletta Permakultursenter på Nesodden med sin mann Julio Perez.


Jan Bang

Jan underviser flere PDC kurs hvert år, er utdannet både som lærer og innen landbruk og har jobbet med undervisning innen permakultur og økosamfunn i mange år. Han har utgitt en rekke bøker.

Les mer


Marianne Leisner

Marianne er utdannet landskapsarkitekt, har vært med på å utgi flere bøker og holder kurs i bl.a. permakultur og skolehager.

Les mer


Julio Perez

Julio er utdannet arkitekt fra Chile og en av pionerene innen miljøvennlig bygging og hagebruk i Latin-Amerika. Han holder kurs i blant annet leire som byggematerialer.

Les mer


Lærere med Permaculture Design Certificate

 

Dag AkselsenDag Akselsen

Dag reetablerer småbruket Muskedalen i Våler og holder workshops, introduksjon i permakultur, omvisninger.

Les mer


Marthe AuneLærer Marthe-Aune

Marthe Svendsen Aune tok PDC høsten 2020. Hun utvikler kurs innen temaer som «permakultur, mat og helse», «oppbygging av et husapotek», «barn og permakultur» og «permakultur i villahager».
Les mer


Andreas Dønåsen

Andreas Dønåsen er fysioterapeut, livsstilsveileder, urban gartner og filosofistudent med PDC (2017).Han driver Regenerative Hager med Andreas Dønåsen hvor han tilbyr rådgivning og formidling innen økologisk dyrkning og permakultur.
Les mer


Hanne Engebret

Hanne holder PDC (2019) og tar diplom. Hun driver egen bedrift- Drabantbybruket og holder kurs i dyrking for nybegynnere, kurs om permakultur og dyrking, frøsanking, lage garn av brennesle mm. Hun brenner mest for med tanke på permakultur er det å vise at alt henger sammen.
Les mer


Helen Fredholm

Helen er ei hageglad dame som ønsker å inspirere andre til å bli glad i hagene sine. Hun holder kurs i Cottage gardening, Permakultur i blomsterhagen, Roser, Klematis, Hageplanlegging, Hage på lag med naturen, Stauder og  Toårige planter.
Les Mer


Ylva LinnestadLærer Ylva-Linnestad

Ylva Linnestad har en PDC i permakulturdesign fra både England (2017) og Norge (2018) i tillegg til kurs i Økologisk skolehage og bærekraftig undervisning fra NMBU. Hun holder kurs og foredrag om hage og ville vekster.
Les mer


Jennifer McConachie

Jen har over 10 års erfaring med permakultur, har PDC og tar permakultur diplom. Hun holder kurs online og fysisk i skoghagedesign, urban permakultur, dyrking av sopp i tømmer, spirituell økologi, regenerativ lederskap og er assisterende lærer på PDC.
Les mer


Andrew McMillionLærer Andrew-M

Andrew driver et småbruk i Nes i Øvre Romerike som fokuserer på å dyrke et stabilt økosystem ved å følge regenerative og permakultur prinsipper. Han er aktiv i KVANN.
Les mer


Lærer Eirik Lillebøe WikenEirik Lillebøe Wiken

Eirik er utdannet som permakulturlærer fra det engelske Permaculture Educators Course med Andy Goldring og Catrine Dolleris i 2012. Han driver Alvastien permakultur gård og holder kurs i blant annet poding og skoghage.
Les mer


Randy Gunnar Lange

Randy ble født i Key West Florida USA, men er oppvokst på Ulvøya i Oslo. Han har så lenge han kan huske hatt et dypt forhold til og stor interesse for natur. Han driver Eikeløkka permakultur gård på Hvaler og Ravn Naturveiledning.
Les mer


Peggy Zinke

Peggy Zinke er vokst opp i Tyskland (Erzgebirge) og har bodd i Norge siden 2006. Hun har bakgrunn som vannforvaltningsingeniør og mer enn 20 års erfaring som konsulent, hydrolog og forsker, med en spesiell interesse i myr, våtmark, elver og deltaer.
Les mer