Kriterier for LAND-senter og LAND-lærlinger

Kriterier for LAND-senter og LAND-lærlinger

De essensielle kriterier for LAND-senter og LAND-lærling i Norge. LAND kriterier er hovedpunkter for å sikre at besøkende opplever et sted som har integrert permakultur design på en forbilledlig og helhetlig måte.

LAND Sentrene skal:

 1. Ha en overordnet design som viser bruken av permakultur design etikk, metoder og prinsipper.
 2. De har et dokumentert design som de også har implementert i flere elementer.
 3. Å ha dokumentasjon på designprosessen som kan fremvises besøkende.
 4. Være dedikert til en prosjektutviklingsplan på kort- og langsikt.
 5. Minst en av prosjektets sentrale medlemmer skal ha PDC kurssertifikat. Permaculture Design Course
 6. Være villig til å dele kunnskaper, erfaring og relevant informasjon med andre Permakultur-prosjekter, frivillige og besøkende via Norsk permakulturforenings web-side.
 7. Opprettholde kontinuerlig medlemskap i Norsk Permakulturforening.
 8. Være villig til å formidle til besøkende og frivillige hvordan permakulturdesign fungerer i praksis på området, for eksempel gjennom personlig tilstedeværelse og skilting.
 9. Være åpent for besøkende og frivillige. Åpningstider og arrangement defineres og annonseres av LAND-senteret.
 10. Er selv ansvalige for egen forsikring og HMS.
 11. Vise medlemskap til LAND på sine web-sider (med link til ‘LAND Norge’), og markere LAND medlemskapet på LAND-senteret.
 12. Betale en avgift på kr 3.000,- som skal gå til honorar til rådgiver for arbeidet med vurdering og LAND-senter sertifisering (f.o.m høst 2022).
 13. Motta tilbakemeldinger og en toårig oppfølging.

LAND sentre må inneholde alle kriteriene ovenfor, men stedstilpassede løsninger og avtaler vil bli vurdert.

Fem ønskelige aktiviteter for LAND sentre, er at de bør:

 1. Ha ressurser for utdanning og opplæring tilgjengelig for besøkende. For eksempel brosjyrer, plakater.
 2. Ha fortløpende program av kurs og aktiviteter.
 3. Registrere antall besøkende og frivillige/ kursdeltagere.
  ’Hyttebok’.
 4. Være villige til å være arena for, og delta på, LAND-nettverkets arrangementer.
 5. Drive aktiv dokumentering, evaluering eller forskning. Dette kan innebære: fortløpende journalføring av planter og avkastning; journalføring over input og output over for eksempel hva som påvirker fruktbarhet og energibruk/ energiskaping. Systematisk fotografering av området; andre eksperimentelle aktiviteter. (ref. GROW observatory)
 6. Være villige til å bidra til LAND prosjekt overvåkning og evaluering.

LAND-lærling:

 1. En person i prosjektet har PDC.
 2. Er i prosess med å bli et LAND-senter gjennom å utfylle/realisere kriteriene for LAND-senter.
 3. Er medlem av Norsk Permakulturforening.
 4. Registrerer stedet på www.kartevonmorgen.org
 5. Har avtale, evt kontrakt, med LAND-mentor for å utvikle prosjektet.
 6. Er enten i prosess med å implementere permakultur elementer og kretsløpssystemer, eller dokumentert permakultur design for stedet.

LAND-spire:

 1. Et permakulturprosjekt som er interessert i å bli LAND- senter, og å være med i LAND-nettverket.
 2. Registrerer stedet på www.kartevonmorgen.org dersom man føler seg klar for det.
 3. Ikke krav om PDC.

———————————————————–

Vil du søke om å bli med som et permakulturelt (LAND) Lærings-, Aktivitets-, Nettverks-og Demonstrasjonsprosjekt?

Last ned søknadsskjemaet her og send til

LAND søknadsskjema