Årsmøte 2023

Signert årsmøteprotokoll 2023

Vedlegg til årsmøteprotokollen 2023

Årsmelding 2022

Virksomhetsplan 2023

Budsjett 2023

Revisjonsrapport 2022

Møteregler (2023)

Vedtekter (april 2022)

Though the problems of the world are increasingly complex, the solutions remain embarrassingly simple.

― Bill Mollison, co-originator of the permaculture concept