Et nytt permakulturlaug for arkitektur og design

Permakultur vokser frem på arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO). Et samarbeid mellom arkitekt Frederica Miller og designer Silvia Lesoil vekker engasjement for permakultur ved AHO.

Institutt for design ved AHO inviterte til en åpen forelesning i slutten av september, der Frederica Miller ga en introduksjon til permakultur. Skolens største auditorium samlet nysgjerrige fra fagene arkitektur, design og landskapsarkitektur, samt andre interesserte som kunne ta seg tid midt i en travel høstuke.

Frederica Miller introduserte begreper og prinsipper, etterfulgt av en mengde praktiske eksempler fra inn- og utland. I etterkant var det en engasjert og fruktbar samtale i plenum, der nysgjerrigheten var stor og spørsmålene mange. Underveis gjennomførte deltagerne en refleksjonsøvelse i regi av Silvia Lesoil, der tre nøtter i en frøpose (foto) bidro til å sanke verdifulle tanker og innspill fra deltagerne. Hele 90% av dem har meldt sin interesse for å lære mer om permakultur.

Et initiativ utenom det vanlige

Arrangementet på AHO springer ut fra et masterstudium i tjenestedesign, der Silvia Lesoil undersøker koblinger mellom natur og rehabilitering. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Sunnaas Sykehus, som er en ledende aktør innen rehabilitering i Norge. Dedikerte veiledere er Josina Vink (tjenestedesign) og Frederica Miller (permakultur).

Initiativets frø ser ut til å spire frem. Det er et økende engasjement hos studenter og fagpersoner som ønsker å anvende prinsippene for permakultur i sitt virke, det være seg som arkitekt, designer, landskapsarkitekt.

Har du interessen for noe av det samme?
Ønsker du å gi form til et kommende laug?
Nøl ikke med å ta kontakt med initiativtager:
Silvia Lesoil epost:

Døren er selvsagt åpen for ethvert innspill som byr på næring og bidrar til robuste løsinger, uavhengig om ditt faglige utspring er helt et annet. Bar jord skal dekkes – velkommen til samplanting!