Donere

Donere

Ønsker du å støtte arbeidet vårt med å spre permakultur i Norge? 

Din gave hjelper oss å utvikle vårt arbeid med kursvirksomhet, kunnskapsformidling og aktivitet gjennom nettverk, lokale prosjekter og demonstrasjonssentre og samarbeid nasjonalt og internasjonalt. Din gave støtter utgivelsen av Perma magasinet to ganger årlig, samt at permakultur kunnskap blir tilgjengelig for alle gjennom gratis kurs. 

Permakultur er et helheltlig økologisk design system som imiterer naturen for å skape regenerative livsmiljøer som møter menneskers behov, mens vi øker biodiversitet, reduserer vårt økologiske fotavtrykk og skaper en rettferdig verden.

 

Hvordan kan jeg donere?

Pengegaver kan betales til:
Kontonummer 1254 05 18422 (merk innbetaling med “donasjon”)
Vipps: Norsk permakulturforening #521683
Ønsker du å støtte foreningen med andre gaver, kan du kontakte oss!

Tusen takk for ditt verdifulle bidrag til Norsk permakulturforening! Du støtter vårt arbeid med å spre permakultur i Norge og skape et mer regenerartivt samfunn!