Den klimaresiliente hagen

, ,

I en verden der ekstremvær gjør seg stadig mer gjeldene gir permakultur oss verktøyene til å designe samfunn, hager, mennesker og matproduksjon som er resiliente og tilpasningsdyktige. 

Med økende uforutsigbart nedbør og temperatur er vannfangingselementer i hagen viktigere enn før.

I dette online kurset med Ondrej Nentwich lærer du om design av motstandsdyktige hager med inspirasjon fra den urbane hagen i Oslo, Stensparken nærmiljøhage – og gir deg verktøyene til å selv rust din hage for ekstremvær.

Vi fokuserer på vann som den store energikilden i hagen, kunsten av å temme den og utnytte dens potensiale. Regenerativt design med fokus på å fange og lagre energien, overvannshåndtering og nyttegjøring av bratt terreng med swales og terrasser.

Vi har etablert en permakultur hage midt i byen og plantet starten av en matskog. Prosjektet har vart over 3 år og effekten av vannelementene som ble satt inn var tydelig fra første dråpe som falt. Hagen har inkorporert regenerativt design sammen med universell utforming, dam og matskog. Designet har utformet seg over årene og blitt justert underveis. Observasjon og samhandling -det første permakulturprinsippet- har vært med på å definere designet for å tilrettelegge både for jorden, menneskene og fremtiden. Det er noen spennende observasjoner som vi aldri kunne ha forestilt oss før vi startet. Bli med på reisen av å etablere permakulturhage i hjertet av Oslo fra 2021 til nå.

Denne videoen er kun tilgjengelig for medlemmer. Logg inn på Min Side for å få tilgang til kursbiblioteket.

Er du ikke medlem ennå? Finn ut hvordan du kan bli det her: Bli medlem