Category: Næring

 • Økonomi og entreprenørskap med permakulturprinsipper

  Økonomi og entreprenørskap med permakulturprinsipper

  Å leve bærekraftig med trygg økonomi kan være en utfordring. Et godt liv er også fravær av økonomiske problemer og evne til å verdsette sitt eget arbeid I lys av etikken «rettferdig fordeling.» Går du med en gründer i magen eller har du et lite firma i tillegg til ordinær jobb? Ønsker du i større…

 • Hvordan lykkes med permakultur som næringsvirksomhet

  Hvordan lykkes med permakultur som næringsvirksomhet

  I 2015, etter 20 år med industrilandbruk i Lier, valgte Hedda Kortnes og mannen Egil å veksle til husmannslivet på Bøensætre i Aremark. Her lever de mest mulig selvbergede og jobber med de lokale resursene husmannsplassen gir. Målet er å bli et levende kunnskapssenter hvor samspillet mellom natur, dyr og mennesker settes i fokus. Med…

 • Introduksjon til sosiokrati

  Introduksjon til sosiokrati

  I denne videoen viser Andreas Jonsson at sosiokrati er både en organisasjonsstruktur og et kommunikasjonsverktøy. I naturen ser vi at selvorganiserende systemer også må være selvlærende og selvforsterkende for å kunne overleve. Dette gjenspeiler også grunnprinsippene i sosiokrati. Dette introkurset gir oss et lite innblikk i hvordan vi kan benytte oss av ulike samarbeidsmønstre, basert…