Category: Dyrking

 • Den klimaresiliente hagen

  Den klimaresiliente hagen

  I en verden der ekstremvær gjør seg stadig mer gjeldene gir permakultur oss verktøyene til å designe samfunn, hager, mennesker og matproduksjon som er resiliente og tilpasningsdyktige.  Med økende uforutsigbart nedbør og temperatur er vannfangingselementer i hagen viktigere enn før. I dette online kurset med Ondrej Nentwich lærer du om design av motstandsdyktige hager med…

 • Den natuvennlige hagen

  Den natuvennlige hagen

  Tenk at vi alle kan gi vårt bidrag til en mer mangfoldig natur, der insekter, planter og dyr trives! Permakultur er å leve i pakt med naturen så langt det går. Med de midler du har og der du bor. Vi søker naturens løsninger for å skaffe oss energi, matproduksjon på naturens premisser og ikke…

 • Samberging – permakultur er beredskapslagens beste venn

  Samberging – permakultur er beredskapslagens beste venn

  Årsmøtet i Norsk Permakulturforening gikk av stablen søndag 4. februar med ny rekord av påmeldte. Ca. 90 personer fulgte foredraget til Anders Nordrum fra Datsja og 60 personer deltok på det offisielle årsmøtet etterpå. Anders Nordrum holdt et inspirerende og lærerikt foredrag om samberging og hvordan man enkelt kan produsere mat i egen hage. Han…

 • Introduksjon til regenerativt landbruk – for sunn jord, livskraftige økosystemer

  Introduksjon til regenerativt landbruk – for sunn jord, livskraftige økosystemer

  Det regenerative landbruket er i vinden, og trekkes fram som en løsning på mange av landbrukets problemer. Hvordan kan landbruket snus fra å være en kilde til utslipp av klimagasser, forurensning av vassdrag, tap av biologisk mangfold og erosjon av matjord? Svaret er egentlig ikke så vanskelig, bare vi lytter til jorda og observerer hvordan…

 • Bokashi i din permakulturhage

  Bokashi i din permakulturhage

  Dette foredraget forteller Eldrid Skudal deg alt du trenger å vite om hvordan bruke bokashi i din permakulturhage. Bokashi er en japansk måte å fermentere alle typer matavfall på, slik at det blir et svært næringsrik tilskudd til hagen. Det er raskt, enkelt, plassbesparende og nyttig. Det fanger og lagrer energi, og det skaper ingen…

 • Kvardagsdyrking

  Kvardagsdyrking

  Vil du lære å dyrke billig og enkelt med dei ressursane du har, i samspel med naturen, nesten utan å luke og vatne? Da er dette kurset for deg! Ina Støen flytta til Sør-Aurdal i fjor, etter å ha tatt utdanning som økologisk agronom på Sogn Jord- og Hagebruksskule. Det siste året har ho fordjupa…

 • Mikroklima i din permakulturhage

  Mikroklima i din permakulturhage

  I norske værforhold er det alltid gunstig å kunne fange litt mer varme eller skape lune steder i hagen for de mest varmekrevende plantene. Med en bredere palett av mikroklima i hagen får du mulighet til å dyrke flere sorter av bær, frukt og grønnsaker. Større mangfold i hagen betyr flere bein å stå på!…

 • Introduksjon til naturjordbruk

  Introduksjon til naturjordbruk

  Lars Holdhus fra Matskogen på Landås går gjennom de forskjellige retningene innenfor naturjordbruk med fokus på hva som kan bli brukt under norske forhold. Naturjordbruk er lite utbredt i Norge og mange ideer rundt naturjordbruk kan bli brukt i skoghager, markedshager, agroskogbruk og i permakultur. Skoghager er det nærmeste man kommer en form for naturjordbruk…

 • Sopp og permakultur

  Sopp og permakultur

  Dette kurset handler om ulike sopper og deres historie, hvilke soppene vi kan benytte i hagen og i naturen, ulike verktøy man kan bruke for å effektivisere valg av sopp i hagen, eller for å sette sammen ulike økosystem. Vi går også innom generelle verktøy for å bli bedre kjente med de ulike artene man…

 • Hekk av nytteplanter

  Hekk av nytteplanter

  Det å plante en hekk er ofte det første man gjør i en ny hage. Men visste du at en hekk kan produsere mat, skape gunstige mikroklima, gi habitat for det biologiske mangfoldet, og spare deg tid og plass i din hage? I dette foredraget lærer vi om de mange fordelene av å plante en…