Category: Design

 • Den natuvennlige hagen

  Den natuvennlige hagen

  Tenk at vi alle kan gi vårt bidrag til en mer mangfoldig natur, der insekter, planter og dyr trives! Permakultur er å leve i pakt med naturen så langt det går. Med de midler du har og der du bor. Vi søker naturens løsninger for å skaffe oss energi, matproduksjon på naturens premisser og ikke…

 • Bli kjent med permakulturprinsippene

  Bli kjent med permakulturprinsippene

  Kurset har fokus på de tolv permakultur prinsippene som definert av David Holmgren. I første delen av kurset skal det legges til rette for en dyp forståelse av hver enkelt prinsipp. Andre delen vil ha en mer praktisk tilnærming hvor vi bruker prinsippene til å løse et konkret problem, eller ta en avgjørelse. Vi runder…

 • Introduksjon til permakultur

  Introduksjon til permakultur

  Er permakultur et nytt og ukjent landskap for deg? Er du usikker på hva det egentlig går ut på? I dette foredraget får du et lite “crash course” i permakultur av Helene Bøhler. Vi ser på permakulturens grunnleggende etikk, rammeverk, prinsipper og designverktøy på en lettfattelig måte som er perfekt for ferske permakulturister. Videoopptaket ligger…

 • Vanndesign for permakulturister

  Vanndesign for permakulturister

  Vann er et viktig tema innen permakultur og nevnt i alle lærebøker – som mystisk element, ressurs og landskapskomponent. Har du kanskje planer om å gjøre noe f.eks. med en bekk som renner gjennom ditt område? I denne videoen lærer Peggy Zinke deg hvordan du kan bruke offentlige databaser for å få ut hydrologisk informasjon…

 • Hvordan bli med i LAND-Nettverket

  Hvordan bli med i LAND-Nettverket

  LAND står for “Læring, Aktivitet, Nettverk og Demonstrasjon.” LAND-nettverket har til hensikt å være en åpen dør for alle som er interessert i å lære mer om permakultur og langsiktig økologiske bærekraftige løsninger. I tillegg er det en kvalitetssikring, slik at besøkende på LAND-sentre får et klart bilde av hva permakulturdesign er. Bli inspirert av…

 • Fra brakkland til frodig permakultur-markedshage

  Fra brakkland til frodig permakultur-markedshage

  Hvordan klarte Elin Eftevaag å forvandle en brakk jord hvor ingen trodde man kunne dyrke til en frodig økologisk markedshage med bruk av permakultur? Et ønske og behov for økologisk, lokalt dyrkede grønnsaker, jobbskifte og å hindre gjengroing av kulturlandskap, gjorde at Elin i løpet av et år hev seg rundt; tok permakulturdesignutdannelse, Holistic Management,…

 • Planleggingen av en permakulturhage

  Planleggingen av en permakulturhage

  I denne videoen viser Marianne Leisner hvordan man kan planlegge og gjennomføre prosessen fra en gressplenhage til en permakulturhage. Vi ser på kart og viktige elementer samt fremdriftsplan for prosessen. Skriv gjerne ut et kart av ditt sted på forhånd. Marianne Leisner er permakultur diplomholder, som har siden 1987 arbeidet med å fremme permakultur som…

 • Permakulturdesign – en liten introduksjon

  Permakulturdesign – en liten introduksjon

  I denne videoen gir Frederica Miller oss en introduksjon til prinsippene for permakultur design belyst med eksempler innen byøkologi, naturlig byggeri/kretsløpshus, økosamfunn og inspirerende enkeltprosjekter. Permakultur er et avgjørende design verktøy for å skape bærekraftige menneskelige bosettinger. Om vi planlegger vårt eget hjem, større prosjekter, landsbyer eler bydeler så trenger vi å forme dem slik…