Bli med på Grunnkurs i Permakultur (PDC) på Koster, Nesodden og Tjøme

Et kurs for mennesker som vil gjøre et økologisk forsvarlig prosjekt i eget nærmiljø, for å bygge opp sunne og frodige omgivelser og en dypere forståelse for naturens prosesser og livskvalitet.

4 kurssamlinger
Vi tilbyr et grunnkurs i permakulturdesign over 4 samlinger fordelt på 2 år, der hver deltaker arbeider med et prosjekt i eget nærmiljø. Kurset er et intensivt kurs med en blanding av forelesninger, praktiske øvelser og gruppearbeid.
Deltagerne jobber med egne prosjekter mellom kursene og må delta på alle 4 samlinger for å få sertifikat.

Hvem kan ta kurset?
Kurset er åpent for alle, og passer for deg som vil gjøre noe konkret i eget nærmiljø sammen med andre, og med veiledning fra erfarne kursledere.

Hva slags prosjekt?
Arbeidsoppgavene kan være alt fra eget hjem, nærmiljø eller arbeidsplass. Prosjektet kan være et konkret sted, arbeide med lokalsamfunn eller et sosialt prosjekt.

KURS 1
29. mai – 1. juni 2024, Kosters Tradgårder, Syd-Koster
Introduksjon til permakulturdesign

Gjennomgang av permakulturens grunnleggende designprinsipper og planleggingsmetoder. Arbeide med Sone 00. Eksempler på permakulturprosjekter.

KURS 2
11– 14. september 2024, Kosters Trädgårder, Syd- Koster
Kretsløp og stedsforståelse

Sone 1 – 2, sektorer, levende matjord, matproduksjon, kretsløpslandbruk og hagebruk. Sosiale nettverk og organisering.

KURS 3
3.-5. april 2025, Sletta, Nesodden
Kretsløpshus

Materialbruk, kretsløp, fornybar energi, naturbaserte vann og avløpssystemer, fruktskog. Prosjektarbeid. Økosamfunn og byøkologiske prosjekter.

KURS 4
11.-13. september 2025, Tjøme
Lokalt utviklingsarbeide

Matforedling, Slow Food i praksis, medvirkningsprosesser og nettverks-bygging. Økologisk økonomi. Presentasjon av prosjekter. Avslutningsfest

Kursledere

Kostnader
Prisen for kurset er Nkr. 3600.- per kurs, Nkr. 3100,- for studenter, pensjonister og arbeidsledige. I tillegg kommer utgifter til kost og losji. Ved påmelding til hele grunnkurset er prisen for 4 samlinger Nkr 13 450.-, nkr. 11 450.- for studenter, pensjonister og arbeidsledige. For å få sertifikat for Permakultur grunnkurs må alle 4 kurs være gjennomført. Kosten er en viktig del av kursene og vil være i størst mulig grad kortreist og økologisk, pris for dette ligger på ca Nkr 1800.- per samling. Overnatting tilbys rimeligst mulig og prisen varierer avhengig av sted.

Mer informasjon

Last ned brosjyre med mer informasjon

Link til påmelding