Bli med i LAND-nettverket

Bli med i LAND-nettverket

LAND-nettverket har til hensikt å være en åpen dør for alle som er interessert i permakultur og langsiktig økologiske bærekraftige løsninger. I tillegg er det en kvalitetssikring, slik at besøkende på LAND-sentre får et klart bilde av hva permakulturdesign er. Vi har derfor identifisert og beskrevet tre statuser som reflekterer de nivåer LAND-kandidatene er på:

LAND-senter: Et besøkssenter som demonstrerer eksemplarisk permakulturdesign og implementering. Et LAND-senter vurderes av LAND-rådgiverne til å være et gjennomført og integrert prosjekt og anerkjennes som representativ og tilgjengelig permakulturdesign.

LAND-lærling: Et permakulturprosjekt som har søkt om å bli LAND-senter. Stedet er i prosess med å utvikle seg slik at det kan oppfylle kriteriene for å bli et LAND-senter. For å være LAND-lærling må minst en person i prosjektet ha PDC.

LAND-spire: Et permakulturprosjekt som er interessert i å bli LAND-senter, og å være med i LAND-nettverket. Det er ikke krav om at noen i prosjektet har PDC.

Hvorfor bli LAND-senter

 • Det er en offentlig anerkjennelse for at ditt prosjekt er et forbilde og en demonstrajon av hva god permakulturdesign er i praksis.
 • Det betyr at du kan bruke LAND-senterets logo og materiale, plakater og branding.
 • Det viser seg at LAND-sentrene i England har fått mange besøkende, frivillige, kursdeltagere og langtidsfrivillige (for eksempel WWOOFere).
 • Du vil være synliggjort på et kart som ligger på Norsk permakulturforening sin webside.
 • Du kan bruke Norsk permakulturforenings hjemmeside og nyhetsbrev, for å markedsføre relevante kurs/ aktiviteter.
 • Hvis du har gruppebesøk, kan gruppens transportutgifter støttes og du kan få betaling gjennom LAND-prosjektet for å gjennomføre omvisninger.
 • Etter hvert som LAND-nettverket vokser i antall og diversitet, vil det bli flere erfaringer, ferdigheter og kunnskap og ressurser å dele – til inspirasjon og glede for alle i nettverket og omstillingen.

Slik søker du om å bli LAND-senter eller LAND-lærling

 1. Sjekk kriteriene for å bli LAND-senter eller -lærling og vurder om du er klar til å søke. Ta kontakt om det er uklarheter omrking dette.
 2. Last ned søknadsskjemaet her: LAND søknadsskjema
 3. Søknadsskjemaet fylles ut og returneres på e-post. Send signert avtale enten ved å scanne og sende til  eller en papirkopi til:
  Norsk Permakulturforening
  Maridalsveien 120
  0461 Oslo.
 4. Vi avtaler en dato hvor en av rådgiverne kan komme på besøk for å vurdere stedet.
 5. Rådgiverne vurderer stedet med utgangspunkt i et felles sett med spørsmål for alle som vurderes.
 6. Rådgiveren som har vært og besøkt stedet kontakter rådgivingsgruppa med sin vurdering, og de andre rådgiverne kan komme med innspill
 7. LAND-søkeren vil enten bli godkjent som LAND-senter, eller få statur som LAND-lærling, så sant kriteriene for lærling er oppfylt.
 8. LAND-senteret eller -lærlingen får overrekkelse av bevis på LAND-status, og en materiellpakke for nye sentre.

Har du fortsatt noen spørsmål? Ta kontakt via