Bidra som frivillig i Norsk Permakulturforening

Vil du være aktiv i Norsk permakulturforening? Det fins mange muligheter for å bidra. Her er noen eksempler:

Kontakt oss for å melde din interesse!

Kategori: wwoofer/frivillig/praktikant