Hyggelig første årsmøte i Nedre Gloamma Permakulturlag!

Nedre Glomma Permakulturlag holdt sitt første årsmøte hjemme hos styrets leder Benedikte Løkhaug den 8. februar. Det var 18 deltakere, både gamle og nye permakulturister i alle aldre.

I tillegg til den formelle delen av årsmøtet, var det mat (alle hadde med en rett hver), sang og musikk, og gode samtaler med forslag til aktiviteter det kommende året.

For vårt nystiftede lokallag lover det godt at så mange kom på årsmøtet og ønsker å delta i et sosialt fellesskap rundt permakulturen i vårt område. Lokallaget ønsker å samarbeide om arrangementer med Hvaler Hagelag, Kråkerøy jeger og fiskeforening og Månegartneriet i Fredrikstad

Våre neste arrangementer blir nyttevekstkurs i april, skogstur på Kjøkøya, og medlemsmøte på Månegartneriet i juni.

Aktiviteter og arrangementer vil bli annonsert på vår Facebookside Permakultur Nedre Glomma.