Month: September 2022

Norsk permakulturforening trenger deg nå!

Norsk permakulturforening trenger deg nå!

Kjære medlem og støttespiller!

Norsk permakulturforening trenger deg nå! Vi opplever voksesmerter i forhold til økonomi og menneskelige ressurser og har behov for en dugnad for å kunne fortsette å satse stort på vårt viktige arbeid og produsere Perma! 

Her er konkrete tiltak du kan være med på!

 1. VERV VENNER OG FAMILIE
– Del kampanjen(e) som ligger på Facebook med å:

a) tagge venner i kommentarfeltet
b) dele i en egen post med en oppfordring til å bli medlem før 26. September for å få neste Perma i posten!

2. INVITERE FOLK TIL Å DONERE ELLER DONERE SELV
Kontakt folk du kjenner som kunne tenke seg å donere eller profilerte folk som jobber med relaterte tema
VIPPS #521683 (merk “donasjon”) Del gjerne denne fine videoen!
Husk at du kan donere for online kursene!

Sjekk at du har betalt kontingenten din her eller ta kontakt

 

 3. BLI AKTIV I FORENINGEN
-Er du god på å skrive søknader, fundraising, markedsføring eller sosial media?
-Vil du gi 1 time i uken / noen timer i en periode / bli intern?
-Har du erfaring med økonomi, regnskapsføring, revisor?
-Spre gjerne info om våre kurs, samt innlegg på Facebook
-Hold en samling i ditt området til inntekt for foreningen

 

Tenk om vi alle kunne verve eller få donasjoner fra minst en person! Takk for det dere alle gjør i stort og smått!

Med varme hilsener

Norsk permakulturforening

Nekrolog- Herwig Pommeresche

Nekrolog- Herwig Pommeresche

Herwig Pommeresche

Det var med sorg vi hørte at en av våre første Permakulturdiplomholdere, Herwig Pommeresche, er død. 

Herwig var en glødende engasjert person, og spesielt glødet han for det han kalte «Humussfæren» – den levende jorda. Opprinnelig arkitekt, hadde han tegnet sitt eget hjem på Brusand som et strålende eksempel på steds- og klimatilpasset arkitektur. Rundt dette hjemmet satte han i gang med fantastiske dyrkingsprosjekter hvor han målte og veide all innsats og avling, for å bevise at økologisk dyrking var vel så produktiv som konvensjonell, i tillegg til alle de andre fordelene.

Boken hans «Humussfæren» er et vell av saklig informasjon, og anbefales på det sterkeste. Han var tidlig ute med å påpeke viktigheten av alt mikrolivet i jorda, og å demonstrere det i praksis.

Jeg husker at Herwig fortalte en historie om kornproduksjon i Tyskland. Her hadde noen dyrket korn på den opprinnelige måten, hvor et korn settes i jorda, kornaksen hyppes, og etter hvert blir til en busk av korn (derav det engelske a bushel of corn). Herwig hadde med et stort tørket eksemplar av en slik busk som alle fikk se. Denne bonden hadde så invitert en konvensjonell professor i korndyrking, som hadde vært med inn i korn «busk» åkeren. Vedkommende gikk rundt, ristet på hodet, kom ut og sa at han trodde ikke på det! Et godt bilde på hvor vanskelig det er å endre  inngrodde holdninger. 

Herwig var herlig, alltid i sin snekkerbukse i cordfløyel. Han elsket kanskje aller mest våre venner meitemarkene, som gjør slik en fantastisk, men usynlig jobb for oss. Nå tenker jeg at Herwig er godt tatt vare på blant sine gode venner. For oss er det et stort savn, takk for alt han gav. 

-Frederica Miller og Marianne Leisner

 

Herwig var med på de første Permakulturkursene vi hadde i Norge. Her fra Godset hos Åse Schmidt på Verdens Ende på Tjøme. Herwig er bakerst og nummer to fra høyre. Max Lindegger kom fra Australia og underviste oss på australengelsk. Det kunne være utfordrende å forstå, men han fikk oss i gang. 

 

Andre kurs i 1990 var på Jøllestø på Lista. Her ser vi Herwig ytterst til høyre, gjenkjennelig i sin cordfløyel snekkerbukse.