Month: August 2022

Gratulerer til Hedda Kortnes – ny diplomholder i Norge!

Gratulerer til Hedda Kortnes – ny diplomholder i Norge!

Gratulerer til Hedda Kortnes som ny permakultur diplomholder i Norge!
Hun mottok diplomet innenfor Site development (Utvikling av et sted) “Hvordan forene gamle husmannskultur og permakultur”. Flere design, iverksatt på samme sted og evaluert over lengre tid. I 2016-2018 tok hun sin PDC, i 2018 startet arbeidet med diplomoppgave som ble godkjent mai 2022.
Hedda eier og driver Bøensætre husmannsplass, «Farmen-gården» i Aremark, Østfold, hvor hun er daglig leder, gartner, terapeut, instruktør og kursholder.
I 2015 kjøpte Hedda og mannen Egil Bøensætre husmannsplass. Fra 20 år med industrilandbruk i Lier til husmannslivet på Bøensætre. Her lever de mest mulig selvbergede og jobber med det lokale kretsløpene og resursene husmannsplassen gir.
Målet på Bøensætre er å bli et levende kunnskapssenter hvor samspillet mellom natur, dyr og mennesker settes i fokus. Boensetre har over 30 overnattingsplasser, 20 hus, mange forskjellige dyr og tre visnings hager tas det imot grupper, studenter og firmaer for besøk. Filosofien om «livets sirkel», bærekraft og permakultur går igjennom Hedda’s liv som en rød tråd. Bøensætre husmannsplass er fra Regjeringen utpekt som et Utvalgt Kulturlandskap i landbruket og ble nominert som et av Norges best bevarte kulturlandskap i 2019.
Hedda’s reise som gründer har ført til spennende oppdrag som mentor i TV2’s realityprogram Farmen og Farmen kjendis, 40 episoder i P1 med «Hedda i grøftekanten», diverse intervju i radio og TV, mange reportasjer i aviser og tidsskrifter.
“Det å jobbe med diplomoppgaven har gitt meg mange nye tanker og utvidelse av en ny horisont. Et større bilde med tanke på Bøensætre og driften, bredere søkelys på det helhetlig og hvordan alt henger sammen. Læren om hvor viktig det er å analysere gjennom design. Mitt mål på Bøensætre husmannsplass er å skape en læringsarena innen permakultur. Jeg har en stor glede å dele kunnskap og holder kurs og foredrag i alt fra kjøkkenhage, fruktskog, drivhus og gårdsdrift, til gamle mattradisjoner, selvberging, naturlig spa og tilstedeværelse.”
Er du interessert i diplomreisen?
Har du PDC, kan du søke å begynne diplomprosessen. Les mer om diplomprosessen her!