Month: March 2022

Nytt laug! Barn i Permakultur

Nytt laug! Barn i Permakultur

Barn i Permakultur (BiP)

Et nytt permakulturlaug er i startfasen og vi vil gjerne ha med deg som er interessert i å lære barn om permakultur med på laget!

Dette lauget vil ha fokus på videreformidling av permakulturens etikk og prinsipper gjennom sam-handling, lek og sanselige opplevelser i naturen. 

Lauget vil være et forum for å kunne dele synspunkter og utveksle erfaringer iht arbeid med og for barn. Vi møtes digitalt etter påske for å diskutere veien videre.

Interessert? Send mail til