Month: February 2022

Bidra i Norsk permakulturforening i 2022!

Bidra i Norsk permakulturforening i 2022!

Har du lyst å bidra i Norsk permakulturforening i 2022?
Det er mange spennende roller hvor du får erfaring med å bygge opp et regenerativ organisasjon med bruk av permakulturprinsipper og etikker! Permakultur brukes i selve driften av foreningen som et verktøy for å skape et økosystem. Hvordan vi organiserer og fasiliterer grupper, tar beslutninger og lage strukturer som blir selvorganisering og skaper mer energi! Å være med er inspirerende og ikke minst treffer du mange likesinnede mennesker!
Vi vil også høre fra deg som ønsker å bidra utenom de valgte rollene. Om du vil starte et temalaug eller lokallag, skrive artikler i Perma, lage filmklipp, er du god på sosiale medier, markedsføring, design, søknadsskriving eller teknisk…bruk dette skjemaet!
Roller til valg i 2022
Valgkomiteen vil høre fra deg som vil bidra i Norsk permakulturforening enten i styret eller arbeidsgruppene.
Norsk Permakulturforening har seks arbeidsgrupper koblet til styret. Koordinatorer velges for 2 år av gangen på årsmøte 23. april.
For mer informasjon om rollene som er til valg i 2022 og for å nominere deg selv eller andre klikk her!