Month: January 2022

Perma er under arbeid!

Perma er under arbeid!

Magasinet Permas andre utgave, nr 1/2022, er under arbeid med planlagt utgivelse i mars 2022. Det overordnede temaet for denne utgaven er permakulturprinsipp nummer 2,  som handler om å fange og lagre energi. Vi skal blant annet se på hvordan vi fanger og lagrer energi i organisasjoner i det sosiale, i jorddekke i det fysiske og i det å bli en besluttsom stråle i mørket i det menneskelige. Vi gleder oss til å dele bladet med dere våre kjære medlemmer!

For deg som har lyst til å bidra til neste nummer, så kan du ha i bakhodet at utgave nummer 2/2022 er planlagt utgitt i oktober 2022. Temaet for det magasinet er prinsippet om å oppnå avkastning. Avling er viktig for å mette magen, men du kan kanskje tenke på andre sammenhenger hvor avling spiller en rolle også? Hva er din favorittmåte å oppnå avling på? Hvilke permakulturmetoder har du tatt i bruk? Har du erfaring med et spesielt triks eller et godt tips? Hvordan spiller dette prinsippet inn sosialt sett?
Send en epost til med din idé!

Gode ønsker fra redaktør Elin Enger