Month: November 2020

Permakultur treff om Øko-sorg!

Permakultur treff om Øko-sorg!

Velkommen til et spennende online treff med tema:

“Øko-Sorg & Permakultur”
torsdag 19. november kl19.00-20.30

For å delta, klikk her for å registrere deg. Da får du din egen link til møtet.

“Økologisk sorg” brukes for å beskrive de negative følelsene knyttet til ødeleggelse av natur og klima. Det kan beskrives som en type hjemmelengsel. Det å oppleve sorg, frustrasjon, sinne, engstelse, frykt og pessimisme over artsutryddelse, tap av naturen og en trussel mot økosystemene, er naturlig. Hvordan kan vi møte disse følelsene og dyrke mot og styrke i disse tidene?

 

 

 

 

 

 

Gjester: Martin Reinholtz og Mari Bremnes Ese 

Martin Reinholtz er fasilitator for “The Work That Reconnects” nettverket. Han har bakgrunn i organisasjonsledelse, psykologi, innovasjon, etikk og vært aktivist med Greenpeace, Ende Gelaende og Climate Justice Action i Europa. Han var med på å bygge opp Extinction Rebellion Norge, hvor han er nasjonal koordinator for Regenerativ Kultur. Gjennom aktivismen har han kjent på mentale og fysiske utfordringer, det å være ikke-voldelig i ekstreme situasjoner og klima og miljøsorgen som følger med det å se hva som skjer med vårt felles hjem. “The Work That Reconnects” har vært en stor hjelp med å igjen finne og vedlikeholde inspirasjonen, handlekraft, livsglede og kreativitet.

Mari Bremnes Ese har vært aktiv i miljøbevegelsen i ti år, blant annet som kursholder for barn og voksne. Hun jobber nå med å utvikle et mikrobruk som skal være en plattform for matproduksjon, fellesskap og formidling.

 

-Det inviteres til et rom for diskusjon, øvelser og inspirasjon. Vi håper å se deg!